HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 002.

Date 1790. október 28.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti példány. 16 eredeti számú pagina. Német nyelvű.

Text

”Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a zombori kamarai uradalom helységéről készítettek.
Pacsér:
Az úgynevezett Telecska magaslaton fekszik a helység, kiterjedése, határai, szomszédos falvak. – Határvillongások nincsenek, állatok legeltetéséből sincs ellentét, az Omorovicával való határt csak egy lénia mutatja, jó lenne határjelek hányása. – A helységben lévő uradalmi épületek: kocsma, az ispánház és a Tolvaj csárdának nevezett kis vendégfogadó. – Ennek helye. A faluban lévő kocsma vert földből épült, alapja tégla, náddal fedett, nagy ivószobája van, mellette a konyha, kis szoba a kocsmáros lakásául, mellette konyha, külön szoba a vendégek számára. – Az épület alatt szilárd anyagból épített pince, kapacitása, lejárata a tornácról. A ház padlásán tárolható gabona mennyisége. – Istállójába 10 állat fér el, ez is földből épült, náddal fedett, a háztól balra kút, itteni szokás szerint deszkával bélelt, konyhakert a ház mellett. – Az egész nagysága, értéke a mesteremberek becslése alapján (a hivatkozott irat nincs meg). – Az ispánház szintén földből épült, nádtetejű, két kis szobája van, konyhája, kamrája, padlásán tárolható gabona mennyisége, pincéjének kapacitása. Istállójába 10 állatra való férőhellyel, mellette kocsiszín, az istálló felett szénapadlás, a ház előtt kút, téglával kirakva, mögötte konyhakert, nagysága, értéke. – Harmadik uradalmi épület a falun kívül a keresztúton emelt Tolvaj csárda, két szoba, konyha, kamrából áll, szintén vert földből épült és náddal fedett. Pincéje égetett téglából, kapacitása, istálló 10 férőhellyel. Az épületek területének nagysága, értéke. – A faluban szabad telken földből épült mészárszék, bérlő neve, saját költségén építtette. – Allódiuma, állattartása nincs az uradalomnak a helységben. – A konstitutív állományt 1786-ban mérnökileg felmérték és osztották úrbéri telkekre, amikor a helység kamarai birtokká lett. – Összesen 197 6/8 telek van, ezek megoszlása régi lakosok és újonnan települtek között, a görög-keleti és református lelkészek egy-egy, a református iskolamester 4/8, kasznár, pandúr és nyomtatóhely egy telket bírnak. – Házak száma (régi jobbágyok, házas zsellérek, telepesek), hivatkozik a kötött szerződésre, mely azonban nincs csatolva. – A helységet 1779-ben Zombor két évre kiárendálta évi 1500 Ft-ért, a szomszédos Ómoravicát pedig 830 Ft-ért. – Birtoktörténeti adatok, a helység hovatartozásának alakulása, 1784-ben visszakerült mindkét helység a kamarához, ez református lakosokkal betelepítette. – Mind a régi, mind az új lakosokat az urbárium szerint kezelik, a régi lakosság rác nemzetiségű, görög-keleti vallású, a telepesek magyarok. – Egy egész telekhez nem számítva a kertet, belső telket, 38 hold szántó és 22 hold rét tartozik, 1200 négyszögöllel számítva. – Mivel a földek magaslaton feküsznek, nagyon szárazak és soványak, száraz évszakban a lakosok szükséget szenvednek. – Közepes évben 1 mérő kétszeres 3 és felet, árpa 4, zab 4 és felet terem. Ezek súlya. – A helységet negyed osztályba sorolták. – A lakosok más jövedelmező tevékenységet nem folytatnak, mint a földművelés és állattartást. – Erdeje sem az uradalomnak, sem a lakosoknak nincsen. – A községnek van legelője, nagysága holdakban, lelkészek, ispán, tanító itt legeltethető állatainak száma. – Kis szőlőhegy, nagysága holdakban. A régi lakosok bírják a szőlőket, félévi szabad bormérésük van érte. – A lakosság elég jó körülmények között él, mert termékeiket a jó közlekedési lehetőségek miatt könnyen tudják értékesíteni, mind pénz, mind természetbeni kötelezettségeiket pontosan teljesítik az uradalomnak. – Szolgáltatásaik a következők: úrbéri census együttes összege 238 jobbágytól és 19 házas zsellértől. – Egész telkenként kulináriákra adandó vaj, 2 kappan, 2 csirke, 12 tojás, úrbéri borjúra fizetendő pénz együttes összege. – Robot szabályozása, napok száma jobbágyoknál, zselléreknél, hosszúfuvar értéke. – Fonás itt nem szokásos, nem is adnak semmit ennek fejében, kiskilencedet adnak. Bolt és kereskedő census összege egyenként. – Pálinkafőző üstök censusának összege. – Malomcensus jövedelme, 7 malom van, mindegyik után 8 forintot fizetnek az uradalomnak. – A szántók 3 nyomásra vannak felosztva, hetedet adnak utána, utolsó 3 évben kétszeres, árpa, zab jövedelem egyenként, a három évet összegezve adja egy évi átlagát, ennek értéke. Szalmahozam, értéke. – Kiskilencedet az újonnan települtek nem fizetnek, mert nincsen len, kender és káposztásföldjük, csak a régi lakosok tartoznak vele, összege. – Bárány- méhkilenced, jövedelem egyenként. – Bordézsma jövedelme, értéke pénzben, hegyvámot nem fizetnek, mert csak heteddel adóznak. – Uradalmi erdők, szőlők nincsenek. – Tulajdonképpeni allódiális földek nincsenek, de vannak remanentiális földek, nagyságuk holdakban, ezek az uradalmi épületek, szolgáltatás alól mentes telkekhez tartozó földek, rétek. – Uradalmi rét, legelő, gyümölcsös, káposztás, kenderföld nincsen. – Halászat, nádvágás, uradalmi malmok nincsenek. – Mészárszék árendájának alakulása, jelenlegi összege. – Vásárok, vámok nincsenek. – Jövedelmek végösszege: 4084 Ft 3 Xr. – A lakosok panaszkodnak a terméketlen földekre, melyek a Telecskán feküsznek, emiatt is sorolták negyed osztályba. Ispán fizetése: pénz, írószerekre fizetett pénz, kétszeres, rozs, disznó, fa, széna, szalma, mindegyik mennyisége, értéke. – Pandúrok pénzen kívül kétszerest, fát, szalmát, mundérpénzt, kvártélypénzt kapnak. – Kegyúri terhek nincsenek a helységben az uradalomnak, a lakosok görög-keleti és református vallásúak.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Patsér

Search result navigation
Content provider