HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 048.

Date 1781. június 13.
Description

Másolati példány, 4 folio. Egykorú, latin nyelvű kamarai fogalmazvány.

Text

”Aestimatio”, amelyet a jezsuita rend feloszlatása után a Vallásalap kezelésébe került és a munkácsi görög-katolikus püspöknek adományozott az ungvári kollégiumhoz tartozó birtokról dolgoztak ki. Az előzetes conscriptio alapján, amelyet az alispán és a fiscusi procurátor végeztek.
Konczháza:
A kúriát körülvevő kert részben gyümölcsfákkal van ültetve, részben kukoricával vetve, kaszálják is, jövedelme. – Allódiális szántók befogadóképessége, két nyomásra vannak felosztva, felét minden évben ugarolják, a fennmaradó részbe elvetett búza és rozs mérők, hozamuk ugyanannyi (leszámítva a vetőmagot és munkára fordított költséget), pénzértéke. – Allódiális rétek, szénahozamuk, pénzértéke. – A jobbágyok 10 1/8 telken gazdálkodnak, számuk 23, van még öt házas zsellér is, censusuk összege együttesen. Robot szabályozása, napok száma, értéke. – Hosszúfuvar, úrbéri faszállítás, kulináriákra fizetendő összeg egyenként és összegezve. – (Megadja az egy telekre eső pénzjövedelmet is.) – Az összeírók szerint a megyei statutumok alapján minden egész telek után egy ekét tartoznak kiállítani, pénzértéke. – Kilenced jövedelem egy egész telek után 4 Ft-ra értékelendő, együttes összege. – Lakosok 3 napi vadászattal tartoznak az urbárium szerint, pénzértéke. – Kocsmajövedelem nincsen, 8 pálinkafőző üst censusának összege. – Makkos tölgyerdők, jövedelmük fakitermelésből és makkoltatásból, összege. – Jövedelmek végösszege: 566 Ft 58 Xr. – Ehhez 5 % hozammal való értékéhez hozzáadja az épületek (kúria, béresház, két istálló, szekérállás, csűr) értékét.
Ungvári jezsuita kollégium birtoka.
(Ung m.): Koncháza

Search result navigation
Content provider