HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 172. - No. 018.

Date 1806
Description

Eredeti, latin, 12 pag. Fol. form., sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata.

Text

Synoptica conscriptio
Eddig a tanulmányi alapé volt a pornói uradalom, majd a fiscusra szállt, királyi rendeletre elcserélve gr. Eszterházy Károly óbesztercei és dobranivani ősi javaival, ebből az alkalomból az épületek becslése, esküt tett mesteremberek által.
Pornó:
Egyházi és iskolai épületek: római katolikus templom, sekrestyével, kórussal, orgonával, toronnyal, benne két haranggal, kőből épült, részben cseréppel, részben zsindellyel fedett, kőműves, asztalos, ács, lakatos, üveges mesteremberek becslése alapján értéke.– Plébániaház, iskola, tanítólakással, leírása, istállókkal, pincével, szekérszínnel, értéke, előbbi mesterembereken kívül cserepes is becsülte. – Uradalmi gazdasági épületek: lakóház, jelenleg provizor lakik benne, 8 szoba, kamra, konyha, pince, két istálló, disznóól, szekérszín tartoznak hozzá, leírása, állapota, teteje javításra szorul, értéke. – Uradalmi majorház, két szobából áll, jelenleg az uradalmi írnok lakik benne, konyha, kis pince, kút, 4 istálló tartoznak hozzá; a ház kőből épült, szalmával fedett, javításra szorul, értéke. – Magtár, mellette csűrrel, mindkettő kőből épült, leírásuk, értéke.– Uradalmi malom molnárházzal, 4 kerékre, leírása, értéke.– Uradalmi vendégfogadó, leírása, hozzácsatolt mészárszékkel együtt, nyers téglából épült, szalmával fedett, értéke.– Majorház, juhász lakik benne, leírása, értéke.– Uradalmi ház, vadász lakja, leírása, értéke. – églaégető három csatornára, fából épült téglatárolóval, leírása, értéke. – A helységben lévő összes uradalmi épületek értékének összege.
Némethkeresztes:
R. k. templom, fentieken kívül toronyóra is van, leírása; az épület nagyfokú tatarozásra szorul, értéke.– Plébániaház, leírása, értéke. – Iskola, leírása, értéke .– Uradalmi vendégfogadó, leírása hozzátartozó melléképületekkel együtt, értéke.– Uradalmi mészárszék fából és nyers téglából épült, szalmával fedett, leírása, értéke. – Uradalmi présház, szobával, konyhával, pincével, ennek kapacitása, leírása, értéke.
Alsóbelled:
R. k. templom, plébánia, iskola, leírásuk, értékük egyenként, a plébániaház reparálásra szorul. – Uradalmi vendégfogadó mészárszékkel, leírása, értéke.
Pinkamindszent:
R. k. templom, sekrestyével, kórussal, orgonával, toronyban három haranggal, leírása, értéke.– Plébániaház, iskola, leírásuk, állapotuk, értékük. – Uradalmi vendégfogadó mészárszékkel, 5 szobából áll, leírása, értéke.– Ispánház, 3 szobából áll, leírása, értéke. – Uradalmi kovácsműhely, értéke.– Uradalmi malom 4 kerékre, fűrésszel, molnár lakásával, leírása, értéke.– Régi téglaégető kemence, színnel, értéke.– Allodium, vadász lakásával, istállókkal, disznóóllal, rossz állapotban van, leírása, értéke.– Magtár csűrrel, fából épült, szalmával fedett, értéke.
Végén recapitulatio, minden helység értéke, majd ezek összegzése. Végösszeg: egyházi épületek, iskoláknál: 29747 Ft 10 Xr. Gazdasági épületek: 30941 Ft 35 Xr.
Királyi fiscus birtokai.
(Vas m.): Porno – Német-Keresztes – Alsó Belled – Pinka Mindszent

Search result navigation
Content provider