HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 172. - No. 016.

Date 1809. június 1.
Description

Német nyelvű eredeti, 30 db. irat, 56 pag. Fol. form., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

Consignation.
A gaadi kincstári birtok jövedelmeinek feljegyzése tételenként, minden tétel különálló foliókon, mindegyik eredeti példány, Kotzo Ignác szolgabíró és Kiss Antal esküdt coramizálásával és pecsétjével. – Letéti pénzek kimutatása.– Puszta telkek, házak feljegyzése: nincs. – A fiscusra deficientia miatt szállt javak. – Büntetésekből befolyt összegek, a bűntetettek megnevezésével. – Erdőkből jövedelem, faeladásból. – Victuáliákért fizetett összeg jövedelme. – Eladott gabona és árpa jövedelme.– Teljesített és elmaradt robotnapok feljegyzése – Kincstári házak nincsenek a helységben. Vályogvetés beneficiumából jövedelem nem volt. A faluhoz praediumok nem tartoznak.– Erdei legelők névvel, nagyságuk holdakban, jó állapotban vannak; közepes és gyengébb minőségű nincsen. – Puszta házhely árendája. – Uradalmi, helységen kívüli területek jövedelme.– Juhtartók névvel, az urbárium szerint egy báránnyal tartozna – Három malom, egy vizi, kettő száraz, tulajdonosuk névvel, fizetett összeg. – 70 jobbágy, 36 zsellér, 1 subinquilinus. Nyomtatott úrbéres összeírás, benne jobbágyok névsora, telkük nagysága, censusa, robotváltság, természetben teljesítendő robotnapok kitöltve. – (A többi szereplő rovat: nincs.) Szőlősgazdáktól befolyó jövedelem, eladott szőlők után jövedelem nem volt.
Végén summarium, a fenti tételeket összegzi, összegszerűen is, tartalomjegyzékszerűen is.
kincstári birtok
(Torontál m.): Gaad

Search result navigation
Content provider