HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 172. - No. 009.

Date 1781. július 1.
Description

Eredeti, latin, 8 pag. + 1 másolat. Fol. form., sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. 2 db. melléklet és valamennyi irat másolata. 1. Az egri káptalan hitelesítő levele, 3 old. magyar és latin: 1714. október 3. + 1 másolat. 2. Esterházy Pál nádor igazoló jelentése 1712. június 20., 2 old. latin + 1 pld. másolat.

Text

Conscriptio, melyet Kyss Mihály kamarai prokurátor készített a Kerekes Klára által adományul kért praediumról.
Ujlak:
A praedium határai, épület nincs.– Szántó 3 nyomásban mérőben, egyik nyomásba mérőnyi őszi búzát és rozsot vetnek, másikba tavaszi árpát és rozsot; az elvetett gabona termése mérőben, a költségek levonása utáni tiszta bevétel.– Kaszálónyi rét és bevétele.– Az erdő 2/3 részben a kérelmező kezén, 1/3 Bornemisza birtok; az erdőben makkoltatható sertésszám. A pusztán db. juh legelhetne, a juhászat remélhető bevétele.
Mellékelve: a) nádori adománylevél, b) egri káptalan bizonyságlevele.
Fiskális birtok.
(Nógrád m.): Ujlak praedium

Search result navigation
Content provider