HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 057 / a.

Date 1767. október 1.
Description

Hitelesített másolat, három német nyelvű melléklet a becslésekhez. Az összeírást Naymar Ferenc királyi harmincados végezte egy zágrábi kőműves és asztalos segítségével. 19 oldal

Text

Conscriptio et Aestimatio
Bellay:
A vár leírása, fekvése „in saxoso eminenti colle”, méretek – a vár alatt pince „50 circ. urnas Posonienses capere valens” – a várkápolna alatt káposztás pince „in terra conservatorium caulium duorum vasorum 10 ornarum circiter capax”. – jégverem kikövezve, szalmával fedett, mellette folytatólagosan tejkamara boltozva – a vár allódiumának épületei magtár circ. 4000 pozsonyi mérő termény befogadására – kőből épített ló és tehén istállók – fából épített baromfiólak – csűr tölgyfagerendákból szalmafedéssel – cséplő-csűr oszlopos – a várhoz tartozó malmok – a várkertek – a várhoz tartozó allodiális szántók minősége, vetéskapacitása pozsonyi mérőben – várható terméseredmények – termények: búza, rozs, hatszoros termés várható árpa, zab ötszörös termés kukorica, köles, tatárka cirok (surgo, sorgo) – az uradalom haszna szalmából – földesúri kaszálók szénahozama „foeni et cordi robottalts currus 200, singulus 5 centenarios contineri potest” – az uradalmi szőlők „triplicis ordinis” nagyságuk „fossorum 200” – évi termés közepes termés idején 166 Pos. urnae – az uradalmi szántók, rétek és szőlők megmunkálására 1524 nap igás és 4152 nap gyalog robot áll rendelkezésre – a rendelkezésre álló robotból felhasznál az uradalom 1080 Ft. értékű igás és gyalog robotot, de kihasználatlanul marad 1450 Ft. értékű igás és gyalog robot – a várható bor-tizedek készpénz értéke – a kappan-szolgáltatást megválthatják – javaslat urasági kocsmára a vár alatt, annak várható jövedelme – a földesúri erdők haszna – tüzifaszállítás – makkoltatás – karókészítés a földesúri szőlők számára – az uradalmi malmok haszna „titulo molaris quottae” búza, rozs, ezek készpénz értéke – az egész birtok évi jövedelme 1949 Ft. 14 1/2 Xr
Az Összeírás külön-külön is közli az egyes birtokok adatait. – Az uradalomhoz tartozó helységeknél: „Individualis Conscriptio Colonorum et Decimae Vini Dominii Bellay” címmel – lakosok „hospesek” név szerinti felsorolása – fiúgyermekek „laborum Capaces” „infra 15 annorum” – háztelek, kert, gyümölcsös, szántók, rétek, szőlők, erdők – szolgáltatások: kappan-szolgáltatás, igás és gyalog robotok a szántók nagysága szerint, bor-tizedek – külön jegyzéken a katonák és extraneusok szőlőbirtokairól és az ezekből befolyó tizedekről – külön mellékletben az épületek becslése, a vár épületei, a birtokok gazdasági és majorsági épületei, kocsmák, malmok stb.… a becslések dátuma 1767. október 18. és Carlstadtban keltezettek.
Bellay-uradalom Horvátország. …„per supremum Vigiliarum Praefectum Vitum de Preschern possessa…” Korábban Draskovich-birtok volt, jelenlegi birtokosa zálogjogon birtokolja.
(Zágráb m.): Zagreb pagus – Policze – Belaiszkibrod – Pod. Vosics – Oechurkino Berdo – Malinacz – Banszko Szello – Podvinicze

Content provider