HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 052 / b.

Date 1788. november 4.
Description

Két német nyelvű kísérő irat, az egyik 1788. december 10-i, a másik 1790. január 21-i dátummal. 1 oldal

Text

Aestimatio
Vác:
Az UC 155 : 52 (a)-ban közölt összeírás alapján készült Aestimatiot helybeli mesterek végezték, írásbeli esküjüket saját aláírásukkal és pecsétjükkel látták el, német családnevek a nyerges és az asztalos pecsétjén a mesterség jelvényei láthatók. – A rézkovács, üveges, bognár pecsétje csak a kereszt és vezetéknév kezdőbetűit adja. – szerepel a becslők között „Frantz H. Schildhammer K. K. Akademischer Mahler”
A váci püspökség javainak összeírása Báró Splényi Ferenc püspök beiktatásakor.

Content provider