HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 057 / b.

Date 1767. október 24.
Description

Hitelesített másolat 3 oldal latin. Készítette: Komáromy Zsigmond tanácsos + 5 oldal német nyelvű eredeti „Absätzung” 1767. október 24-i dátummal Joseph Kerm kőművesmester aláírásával

Text

Aestimatio dominii Bellay ex Conscriptione Camerali deprompta, cum adnexis contra privatam D. Preschern Aestimationem reflexionibus Judicio Excelsae Commissionis ex parte Fisci Regii subscrata Carlostadtban kelt a fenti dátummal.
Bellay:
a zálogbirtokos befektetései – a birtok melioratója – A zálogbirtokos által készített összeírás és becslés hibáit sorolja fel tételről tételre, kimutatja, hogy a zálogbirtokos saját érdekében a valóságnak meg nem felelő adatokat vétetett fel az összeírásba, pl. a kaszálók szénahozamánál 200 parasztszekér „robothales currus” szénatermést jelez, a 2 fl-os számítással összesen 400 fl. értékben. A kamarai felülvizsgáló megállapítja, hogy egy itteni parasztszekérre nem fér rá az összeírásban megadott 5 mázsás szénamennyiség, ez a mennyiség csak az allodiális uradalmi szekereknél vehető számításba, így egy parasztszekér széna mennyiségét mesterenként csak 30 Xr-ral lehet számolni, így a 200 szekér szénamennyisége csak 300 Ft.-ra becsülhető – az összeírásban szereplő 400 Ft.-tal szemben – Másik tévedés: nem lehet a dézsmából beszedett különböző minőségű borokat azonos értékűnek venni az uradalom egyforma minőségű allodiális boraival, nem lehet a robotok értékét külön is a jövedelmek közé számítani, ha a robot munkákkal termelt javak már egyszer szerepelnek a becslésben. – A zálogbirtokos 1948 fl. 14 1/2 Xr-ra becsültette a birtok jövedelmét a kamara pedig csak 1194 fl. 14 1/2 Xr-ra.
Bellay-uradalom Horvátország. Volt Draskovich-birtok, jelenleg zálogban „per Supremum Vigiliarum Praefectum Vitum de Preschern possessa…”
(Zágráb m.): Zagreb pagus – Policze – Belaiszkibrod – Pod. Vosics – Oechurkino Berdo – Malinacz – Banszko Szello – Podvinicze

Content provider