HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 036 / a.

Date 1755. július 22.
Description

Egykorú másolat 11 oldal latin.

Text

Conscriptio „primaeva”, amelyet a királyi tábla jegyzője készített a helyszínen.
Preszeka:
le- és kiégett kúria – az állatállomány maradéka tehén, sertés, ló, „equi currules” – berendezési tárgyak – ágynemű: pulvinaria 10, cervicalia 5, tegumenta 6 – kardok, egyik „vulgo Pallos dica” – a kúriához tartozó szántók helyszerinti felsorolása holdakban „directe ad curiam pertinentes ac in medietate steriles” – irtásföldek – az alattvalók birtokába lévő tizedet szolgáltató szántók – a sessiókhoz tartozó szántók „partim exstirpatae, partim vero desertae” – őszi vetések: tiszta búza, rozs – tavaszi vetések: árpa, zab, török búza, kukorica, köles, tatárka, bab – kaszálók – legelők a földesúr saját használatára, szénahozam, ha kaszálóknak használják – várható terméseredmények pozsonyi mérőben – szőlők „fossorum” mértékben egyik karókészítő hellyel „cum palifecio 5 circ. jug.” – szolgálat jutalmazására odaajándékozott szőlő – öt évre a plébánosnak használatára odaadott szőlő új telepítésű szőlők, extraneus jobbágyok „coloni Jesuitarum ex Tkalecz” irtották ki a helyet és telepítették be szőlővel, ezért négy évig mentes a hegyvámtól – erdők hely és nagyság szerinti felsorolása, makkoltatási lehetőség, épületfa – „P. (Patribus) Paulinis Crisiensibus”elzálogosított jobbágyok név, sessió, szolgáltatás – „singulus colonorum Dominio suo in signum et obligamen venationis hactenus semper 6 homines dare debuerit” évente háromszor vadászatoknál hajtókként kellett szolgálniok – a „6 homines”-t …egy-egy jobbágyra átszámítva á Xr 2 nap értelemben lehetne venni, de később az UC 155 : 36 (b)-ben ez az adat újra előfordul, és ott évi 3×1 nap szerepel (ezek a vadászatok karácsony, Húsvét táján és „ultimis Bachi feriis” farsang utolsó napjaiban történtek – ha ezt a szolgálatot nem igényelte a földesúr, vagy a jobbágy nem tudta teljesíteni akkor a rendes roboton túl más egyéb munkákkal kellett ledolgoznia – a lakosok név szerinti jegyzéke, sessiók – rendes robot heti egy igás és egy gyalog – természetbeni szolgáltatások zab, kappan, tyúk, csirke, tojás – földesúri jövedelmek: census a makkoltatásból, hegyvám a helybeliektől – a Domianich család könyveinek leltára, jobbára vallásos tárgyúak – ingóságok leltára – fehérneműk, vásznak – ruhaneműek – a rendes heti roboton túli kötelezettségek: aratáskor „hebdomadatim Domino uno laboratore plus praestant”, szüretkor „usque ad consummationem laboris” (az UC 155 : 36 (b)-ben ezek a ráadás munkák pontosabban meg vannak határozva)
Domianich István konfiskált javai.
(Kőrös m.): Preszeka

Content provider