HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 002 / b.

Date 1671. január 9.
Description

Az UC 155 : 2 (a) jelzetű urbárium szövegének végén pótlásként. 3 oldal magyar eredeti. Készítője: nincs jelezve

Text

Conventionalis – A vár alkalmazottainak évi konventiójának jegyzéke. „Transsumptum ex originalicus per majoris cancellariae scribam Ladislaum Luzai manu propria. Datum in Civitate Alba Julia die 9. január A. 1671.”
Huszt:
Felsorolja azokat, akik a vártól készpénzben és természetbeniekben rendszeres konventiót kapnak: kapitány, inspector udvarbíró, számtartó porkolábok, kulcsárok, sötő, majorbíró, szántató, pallér, kertészek, alumnusok, hat béres, egy disznópásztor, egy tehénpásztor, egy borjúpásztor, két juhász, kocsmáros, káplánok és két talyigás – A felsoroltakról külön-külön listán közli a készpénz és természetbeniek mértékét pl. a kapitány konventiója: készpénz. 300 Ft., búza cub 100, zab Cub. 100, bor urn. 100, széna org. 10, verődisznó 4, bárány 16, berbécs 20, vágómarha 6, vaj urna 2, méz urna 1, túró libr. 100, sajt nro. 4, só nro. 20, káposzta 300 fej, tyúk nro. 100, lúd nro. 12, kása Cub. 2, borsó Cub. 1, lencse Cub. 1, eczet urna 4 – a többieknél már csak az eltérő specialis járandóságokat jelöljük: az inspectornak és kíséretének, ha Gyulafehérvárott az udvarnál tartózkodik prebendaként cipó, bor és hús járandósága van, továbbá állataik számára abrak és széna, viszont ha az udvarból jönnek Husztra a várba vagy bányába birtokigazgatási hivatalnokok, azokat ő köteles illően ellátni – a porkolábok külön járandósága tüzifa – az udvarbírónak a szolgája számára is konventió jár. – A számtartó szolgája évente 3 pár csizmát kap, lovai pedig szénát. – A kulcsár külön járandósága három „bokor”csizma és egy báránybőr bélés. – A majorbíró 8 csomó gyapjút kap külön konventióként. – A szántató pallér heti egy font szalonnát és bocskorra külön bőrt kap. – A négy alumnusnak járandósága között szerepel „Liba (cipó) per diem nro 4/4”. – Érdekes összehasonlításra ad alkalmat az alábbiak konventiója: 7 csomó gyapjú, havi 3 véka gabona, lábbeli, disznó, készpénz – béresek kb. 5 Ft. 25 d. – disznópátor bocskorra bőr 5 Ft. – tehénpásztor 11 Ft. – borjúpástor nincs – juhász fehérneműre 5 Ft., 25 db vásznat kap helyette – a kocsmáros gyertyára évente 3 forintot – A talyigások kevesebb terményt kapnak, havonta két-két véka, de több ruhaneműt, szűrt, nadrágot és évente 3 pár csizmát.
(Máramaros m.): Huszt vára

Content provider