HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 007.

Date 1693. december 24.
Description

14 oldal magyar, eredeti. Készítette: Rácz Ádám megyei assessor

Text

Conscriptio – Connumeratio incolarum a helyi bírók vallomása alapján.
Huszt:
„Marhás és szolgáló ökrös emberek” névsora és az ökrök száma, általában 2 vagy 4 – „Summa personarum 24 Boum 82” – A következő felsorolásban szereplőknek „… semmi járó marhájok sincsen teheneknél egyéb, sőt nagy részének az sincs” – egyeseknek lovuk van és „apró, aprólék vágó marha- juh”; ezek száma 58 – „Ad udvarnál lévő két gyalogosnak is nincs semmijek, azok is itt való lakosok.” – Az egész lakosság összeírásra vonatkozó megjegyzés: „Ezeknek földörökségek is (igen szűk lévén az Határ) nagyobb részinek egy talpalatnyi sincs”
Visk:
A „járó marhával rendelkezők”, a tehenesek és nincstelenek után külön listán felsorolja „a szegény özvegy asszonyokat”. – Másik külön lista azokról, akik nem a városiakkal együtt szolgálják le az „úrdolgát”, de az adót a várossal együtt fizetik: 8 ácsmester 6 hajdú marhás és lovas emberek 1 vámos és malombíró 2 nemes ember. – Egészen külön listán a másoknál szolgáló „ifjú legényekről”, szám szerint 37-ről. – „Egynehány oroszok is vadnak, kik csak sellérül laknak, koldulással tartyák magokat többire, de mikor az német kvártélyban szál mind széllel mennek, csak nyári dologra jőnek elé és fizetésért munkálkodnak” számok 9 fő „Több is lévén, de már elmentek, ezek is elmenő félben vadnak” – A város összlakossága „domatim numerati” 209 (a summa incolarum értelmezését lésd Técsőnél). – Kimutatás a halottakról „ab anno 1691 ad annum 1693 ad diem ejusdem 23 Xbris” Felső uczaból gazda ember nro 23, Alsó uczaból gazda ember nro 10, Pap szer uczaból ember nro 30, Kis Szer uczaból gazda ember nro 34, Summa mortuorum 97.
Técső:
Summa incolarum 152, ezekből – 48 adófizető marhás ember – 60 gyalog szerben szolgáló marhátlan – 12 sóvágó – 9 hajdú – 2 nemes – 21 özvegyasszony
A fenti listában asszonyok csak az özvegyeknél szerepelnek, tehát a summa incolarum szám a férfiak + az özvegyasszonyok száma
(Máramaros m.): Huszt oppidum – Visk oppidum – Técső oppidum

Content provider