HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 006.

Date 1692. március 21.
Description

Egykorú fogalmazvány. 5 oldal latin. Készítője: nincs feltüntetve

Text

Conscriptio
Szeregnye:
A vár „ante octo annos per rebelles Munkaczienses totaliter incinerata”, tehát csak a puszta falak állanak. – allodiális telek a vár alatt, ehhez tartozó szántók, szőlők – a városban a várhoz tartozó pincék – alattvalók név szerinti összeírása – fiúgyermekek – állatállomány: ökör, tehén, sertés, méh – szőlők a jobbágyok birtokában
Zavoda:
egy-egy sessio után szüretkor 15 icce bort kell adniok és „ad marnadatum” dolgoznak
Horlyo:
itt a boron kívül készpénz census és tyúk-ajándék is van
Valkaja:
„tempore felici” készpénz census, tyúk-ajándék, robot ”ad mandatum” – borból kilencedet nem adnak, de a földesúr a „jus occupatitiorum vinorum” alapján jól termő évben egy hordó bort „unum vas” előre lefoglal 3 Ft. készpénz ellenében, amelyet már előre megkapnak a jobbágyok, rossz termés idején ez az előrefoglalás „proportionaliter” történik
Pupka Helmecz:
a „jus Occupatitiorum vinorum” itt is szokásos – sertés tized makkoló sertések után
Szeregnyei uradalom. A volt Forgács-birtok azon része, amelyet a kamara „Magnifico Domino Gaspari Seredy” adott el.
(Ung m.): Szeregnye arx – Zavorda – Valkaja – Horlyo – Lehocz – Ignácz – Orlova – Dobroka – Pupka Helmecz – Valkaja portio – Szeregnye portio – Bezdéd portio

Content provider