HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 008.

Date 1700. december 14.
Description

Eredeti, pecsétekkel és aláírásokkal. 18 oldal magyar. Készítette: Kónyi Márton megyei juratus assessor

Text

Inventarium, amelyet a fejedelemasszony megbízásából készített, kelet „in Civitate Szigeth”
Huszt:
gabona kicsépeletlenül – majorság búza egy asztagban 243 gelima – majorság zab 3 cervus 512 gelima – szemes termény: búza, köles, zab tengeri búza csőtül, bab, kendermag – „ocsu és rosta ally” túró 3 beregszászi „fá”-val „in summa libr. 984” – „item két kisebb putinaban lib. 200” – orda 1 beregszászi fa és 3 putina libr. 593 – őszi sajt nro. 14 libr. nro. 72 – színvaj 3 putina, „just. Budens.” nro. 73 írós vaj egy putina „just. Budens” nro. 20 – borecet, régi almaecet új almaecet – ser- és pálinkafőző üstök – A kúriához tartozó malmok: helyben, Talaborfalván, Szaldoboson, Bustyaházán és Izán – élelmiszerek leltára: ó-szalonna nro. 2 egyik libr. 22, másik libr. 38 – színméz 1 putina just. Budens. nro. 23 – méhészet „szaporodásra eltött anyaméhek in alvearibus nro. 30” – viasz 3 db. libr. 15 1/2 – nyári és őszi kender gelima 32 – szerszámok, a vár építéséhez szükséges eszközök, csákányok, lapátok, kapák stb. – a fűrészmalom felszerelése – kocsmák leltára – bor és pálinka – majorság-marhák: béresökör, öregbika, harmadfű bika, eöreg tehén, negyedfűre menő tulok, tavalyi ökör, borjú, tavalyi üsző, idei bikaborjú, idei üszőborjú – juhállomány részletezve pl. öreg és „Milliora” juh öreg és idei berbécs – kecskeállomány részletezve pl. öreg és idei Czap – szárnyas majorság: kacsa, lúd, kakas-pulyka, tojó-pulyka, tyúk, kakas – sertésállomány részletezve kan, emse, ártány, szaporulat – A kúriához tartozó malmokban hízlalt sertések: kövér ártány, kövér emse – a malmokban talált terményállomány – búza tengeri búzával elegy Cub. 2/1 – „Szurma” Cub 8/3 – őszi vetések búza, rozs – szénállomány – az Összeírásban hátrább Dulfalva után Huszt város területén fekvő a várhoz tartozó taxás fundusok felsorolása, a funduson lakók neve és a taxa összege
Iza:
A colonusok névszerint – fiúgyermekek – ló, ökör, tehén, borjú, juh, sertés, méh – foglalkozások: kertész, major-bíró, falubíró – utalás egy „elebbeni urbariumra” amelyben az 1700-es évi tartozások fel vannak tüntetve szolgáltatások: „száraz bor” (kocsma megváltás) „nyest és káruly-pénz”
Szigeth:
taxás fundusok – pl. Remete István uram háza taxája 5 ft. lenne, de „egyházfi lévén” csak 3 ft.-ot fizet „az többi szolgálattáért relaxaltatott.” – az exemptiókat igazolni kell, csak akkor mentesülnek a taxa fizetéstől – pl. Borsovai András személyében nemes, „ez előtt fundusátul szolgált”, nem fizet taxát – elszámolása az 1699. évi és az 1700. évi befizetésekről és restantiákról.
Huszt arx et oppidum, „Curia Celsissimi Principis Domini Michaelis Apafi et Celsissimae Principissae Dominae Catharinae de Bethlen”
(Máramaros m.): Iza – Száldobos – Talaborfalva – Dulfalva – Szigeth

Content provider