HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 005.

Date 1690. február 6.
Description

Két másolatban, az egyik hitelesítve Debrecenben 1768. január 18-án. 8 illetve 6 oldal latin, magyar. Készítette: a Szepesi Kamara

Text

Aestimatio
Vinna:
A vár három szintes „cum pluribus cubiculis, cellario amplo et quibuslibet commoditatibus aestimatat juxta modernum statum 1000 fl. jure perennali fl. 1200” – A vár alatti kastély leírása, melléképületek, pincék, istállók kőből építve, ezeken kívül fából épített egyéb melléképületek gyümölcsös és konyhakert, mindennek az együttes becslése 1800, illetve 2300 Ft. – A földesúri szőlők várható termésének fele megmunkálási költségekre előirányozva. – allodiális szántók vetéskapacitása kassai köbölben – búza- és rozs-vetések – földesúri rétek szénahozama – alattvalók név szerint közzöttük: „Subditus Benedictus Bátori vocatus per Ladislaum condam Eödönffy a Domino Joanne Ibrányi aquisitus pro florenis 100.” – 4 félsessió heti két robotnappal 4×80 Ft. értékű egy-egy deserta becsértéke 40 Ft. – egy zsellérszállás heti két robotnappal 30 Ft., desertán 15 Ft. becsértékű a zsellér-deserták száma 11
Banyka:
Leégett nemesi kúria, mellette halastó, azon malom, amelynek 2/3 jövedelme a földesúré, 1/3 a molnáré, továbbá a földesúr kap még évente egy hízott sertést a malom után itt a lakott zsellérszállásokat 25 Ft.-ra, a desertákat 15-re becsülték. – A makkerdők becsértéke „a tria Milliaria extendentes” 666 2/3 Ft.
Tarna:
A scultetus (soltész) évi 12 Ft. censust fizet.
Nagymihály:
Elzálogosított zsellér alattvalók „Emericus Gombos tres inqulinoos possidet oppignoratos in. fl. 150”
Osztro:
félsessiós jobbágy „dum pecora habet” – heti három nap igás robotot ad
Bonkocz:
félsessiós csak aratáskor és szüretkor szolgál
Az összeírt Eödönffy-javak együttes becsértéke „juxta modernum statum 10,553 fl. 1 1/3 deb,” perennaliter 12,400 fl. 1 1/3 den.
Néhai Eödönffy László konfiskált javai, melyet „Colonello Emerico Gombos collatae”.
(Ung m.): Vinna arx et possessio – Banyka – Husvin – Klokocsko – Kalusa – Sztára – Krivostyán – Oreska – Tarna – Tsetsako – Henczelon – Nagy Geseny – Nagy Mihály oppidum – Várkond – Orlyocz – Osztro – Hunkócz – Felső Remethe – Bonkocz

Content provider