HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 045 / a.

Date 1767. szeptember 28.
Description

Egykorú másolat

Text

Urbarium
„Judex et seniores” (öt név) adnak választ a helység Urbariumával kapcsolatban kilenc feltett kérdésre
Böhönye:
A legújabb Urbarium előtt is volt a helységnek korábbi urbarialis szerződése a földesúrral, de az az idők folyamán „ad varios usus dilapsum” és a szerződéstől eltérő szolgáltatásokat vezetett be az uradalom, pl. a meghatározott robotnapok helyett „indefinitus robottandi numerus” jött szokásba. – megfelelő kaszálókkal, középszerű szántókkal, legelőkkel, elég tágas szőlőterülettel rendelkeznek, van faizási lehetőségük – a terület nincs sessiókra osztva „agrorum et pratorum numerica possessio inter nos nunquam fuit” – az „indefinitus” igásrobotokat az elvégzendő munkától függően hol 6, hol 4, máskor 4 állattal tették, az oda- és visszautat beleszámítja az uradalom a robotba – a kilenced szolgáltatás a mezei terményekből kb. 30 éve jött szokásba, „in natura exigitur”, de kerti terményekből nincs kilenced – más, rendkívüli szolgáltatás pl. „usus subsidii Diaetalis” itt sohasem létezett – deserta nincs – örökös jobbágy csak elvétve akad – sarjúszéna kaszálása felesben „cordum autem in medietate pratorum falcabile recognoscimus”
„Episcopale feudale Obnum” Valószínűleg a zágrábi püspökség birtoka, mert az Urbarium kísérőirata Zágrábban kelt 1769. június 30-án.
(Somogy m.): Böhönye

Content provider