HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 016.

Date 1672. november 1.
Description

2 oldal, magyar nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel hitelesített eredeti

Text

Inventarium, amelyet a vár elfoglalása után egy közös kamarai és katonai bizottság készített a helyszínen (Török Pál rimaszombati harmincados és Oroszlany István hadbíró.)
Anno 17672. die 1. Novembris „a király Őfelsége Putnok-i presidiumát reoccupalvan Méltóságos Groff Sztrazoldo uram eö nagysága és nemzetes vitézlő Béltelki Pál uram eö kegyelme azon eő Felsége Putnoki várában találtatott, az melyek Orlay Miklósé…”
Az élés Bótban: 1) Kő só N-o 44. 2) – Ón tál huszonnégy. Eöreg ón tál három. – 3) Ón tányér huszonnégy. 4) Két eöregh teli tonna vaj. – 5) egy új réz gyertyatartó. – 6) Négy eöreg vas serpenyő, egy nyárs, egy rost. – 7) Hat kender eczetlő gereben. – 8) Két viola szín bársony párna hintóban. – 9) Tizenkét kila borsó. Egy kila bab, két gönczi hordó lencze. – 10) Két gönczi hordó túró. – 11) Eöt szekrény, egy vasas kila, egy viselt vasas pinczetok. – 12) Három vas melegítő, két víz vevő réz fazék, egy réz medencze. – 13) Két Badok palaczk; egy sütő teknő. – 14) Két ón palacz, öt réz mozsár, Egy cserép gyertya marto fazék. – 15) Két eöregh sikallo, egy bádok czobolyo, egy eöregh vas nyárs. – 16) Egy vaspeczenye sütő; Hintóhoz való viselt hevederek s holmi más szerszámok, egy kerekded vas rost. – 17) Egy kis réz tepszi. – Az asszony házában: 18) Két könyv, egy ládában, egy ón sótartó, egy viselt tükör. – 19) Két ón gyertyatartó, miséhez való, egy réz kondér kisded. – 20) Négy kis pinczetok, kettőben éppen az üvegek. – 21) Egy viselt köz szőnyegh, egy borsoló láda, három asztal. – 22) Három nyoszolya, egy spanyior fal. – Az nagy bótban: 23) Négy hordó liszt, circiter negyven kila, egy soó örlő malom, egy sátor, Kiss Mihályé, két viselt hintó. – 24) Egy kasban circiter 18 kila tönköly. – 25) Búza circiter hetven kila, két fekete szőnyegh. – 26) Ágyu vagyon N-o 8. Az egyik 8 fontos, a másik 7 fontos, a harmadik két fontos, negyedik is két fontos, ötödik egy fontos, hatodik harmadfél fontos, egy mozsár ágyú, másik lármára való mozsár. Egy seregh bontó, szakállas 25. – 27) Eöregh és apró goliobisok hat tonnával. – 28) Puska por nyolcvan font. – 29) Kanócz négy mázsa.
Datum in praesidio Putnok. (Három aláírás és pecsét)
Orlay Miklós ingóságai a putnoki praesidiumban.
(Gömör m.): Putnok

Content provider