HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 015.

Date 1672. augusztus 7.
Description

4 oldal magyar nyelvű, aláírással és pecséttel hitelesített eredeti A dátum az irat keletkezésének napja.

Text

Inventarium, amelyet a Szepesi Kamara megbízottai a tulajdonos beiktatásával kapcsolatban készítettek Készítette: Gilanyi László
Inventarium omnium rerum mobilium et immobilium, amelyeket a Szepesi Kamara tanácsosának: generoso domino Harthany adományoztak Polyánkán és annak régi tartozékaiban és Gállszéch városban.
Polyanka nevű faluban egy két consignatiójú fa udvarház, sindelyes. – Az felső házban vagyon asztal N-o 1. – A falon fogas N-o 2. – Karszék N-o 4. – Hosszú szék avagy lócza N-o 3. – Fába foglalt üveg ablak N-o 4. – Almarium N-o 1. – Kálhás kemencze N-o 1. – Az ajtaján vas sarkok N-o 2. – Ugyanannak a szobának által ellenében más szobában Zab ad Cas. cub. N-o 32. – Hárs apró kötél N-o 150. – Fa rosta N-o 37. – Fába foglalt üveg ablak N-o 4. – Az szobának az ajtaja vas sarkos. Az tornácza alatt hosszú asztal. N-o 1. – Az padgyán kender magh Cas. cub. N-o 1. – Hárs eöregh kötél N-o 4. – Az felső ház alatt való kamarában boros eöregh kád N-o 7., melyekben vagyon zab Cas. cub. N-o 13. – Lencze Cas. cub. N-o 4. – Borsó Cas. cub. N-o 1/3. – Új zsák N-o 65. – Ugyanott az alatta lévő másik házban hasaghos (= hasábos) káposzta vas N-o 2. – Gyalo káposzta vas Göntziense, similiter vas N-o 2. – Üres új hordó, boros N-o 60. – A ház megett egy veteményes kert, melyben vagyon köpü méh. – Hasonlóképpen az kertben valami kevés veres hagyma és fokhagyma. – Az udvarban lévő kamarában ecsetlet kender kita N-o 50. – Ecseletlen kender kita N-o 10. – Az udvarban lévő majorházban, a szobában eczet tonna, de nem teli N-o 2. – Fogas N-o 2. – Tányér N-o 12. – Az kamrájában vagyon élés hosszú láda N-o 1. evő (lehu, len, lyn = fatölcsér) N-o 2. – Az majorháznak a padján aszu szilva Cas. cub. N-o 16. – Aszu körtvél Cas. Cas. cub. N-o 3. – Aszu alma Cas. cub. N-o 1. – Egy gyümölcsös kert és abban csűr. – Az csűrben tavalyi és harmadévi széna ad org. N-o 15. melynek a szélessége ad org. N-o 2. magassága hasonlóképpen. – Az idei széna pedig ad org. N-o 19 1/4. Ennek a szélessége ad org. N-o 3. magassága pedig ad org. N-o 3 1/4. – Vagyon káposztás kert is, melyben vagyon most is szép káposzta. – Az hegy alatt is vagyon harmadévi széna, ad org. N-o 3. – Az udvarban vagyon hordó fal N-o 580. – Ugyanitt más kamrában faragott abroncs N-o 6. – Kádra való abroncs faragott N-o 512. – Vagyon egy serfőző ház is, sed absque tripode. – Authumnalis et vernalis inseminatio in campo: Búza ad Cas .cub. N-o 33 1/2. – Gabona ad Cas. cub. N-o 72, – Árpa ad. Cas. cub. N-o 40 1/2. – Tenkeny ad Cas. cub. N-o 20. – Borsó ad Cas. cub. N-o 4. – Lednek ad Cas. cub. N-o 4 1/2. – Bab ad Cas. cub. N-o 2. – Tatárka ad Cas. cub. N-o 16. – Kölyes ad Cas. cub. N-o 1. Kender ad Cus. cub. N-o 3 1/2. – Len ad Cas. cub. N-o 1/3. – Vagyon két malom: az egyik két kőre, a másik csak 1 kőre. – Vagyon szőlő ad vas N-o 20. – Szántóföld puszta helyek után való földekkel együtt N-o 311. capientes Cas. cub. N-o 360. – Vagyon egy vám is vendégfogadó házával együtt Gálszécsen (Zemplén m.) – Ezen kívül vagyon elegendő tölgyes, makkos erdeje. Midőn makk terem, meghízlalható rajta sertés marha ad N-o 6000. Actum in possessione Polyanka.
Tehna és Kereplye helységekről nem közöl adatokat, csak a bevezetőben említi ezeket mint Polyanka tartozékait.
Polyánka és tartozékai, új tulajdonos: „Dominus Harthany Camerae Scepusiensis Consiliarius”.
(Zemplén m.): Tehna – Kereplye – Gall Szich oppidum

Content provider