HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 014.

Date 1672. július 14.
Description

14 oldal, magyar nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti.

Text

Inventarium, amelyet egy kamarai és megyei közös bizottság a helyszínen készített. Készítette. Soós Ádám contrascriba.
Összeírása az összes ingó javaknak, melyeket a Szerdahelyi, Kövesdi és egyéb fiskusi birtokokon találtak, amelyek Jantolonics Péternek a kezén voltak, aki a felsorolandó javaknak első gondnoka volt.
A talált javak a következők:
Szerdahely:
1) A kapu között: Szakállas N-o 3. Muskatér N-o 5. Füles ser-fazék N-o 2. Réz mozsár töréstül kisded N-o 1. (mozsár törővel) Eöregh asztal N-o 1. Hosszú szék N-o 2. – 2) Az felső Laniok házában: Deszkás ágy N-o 2. Kar szék N-o 2. Asztal N-o 3. Közönséges faszék N-o 1. ugyanott fogas darabok N-o 7. – 3) Onnan niló bastiában: Éles fiókos hosszú láda N-o 1. Régi kályha, circiter fél kemenczére N-o 1. Gyertyamártó fa edény N-o 1. Láb alá való kiss fa szék N-o 1. Kályhás kemencze lyukas N-o 1. – 4) Azon bellül kiss szenelő házban: Ágydeszkás N-o 1. Falban való almarium N-o 1. Földön álló almárium N-o 1. Pohárszék-asztal kicsiny N-o 1. Eczetes tál N-o 1. Asztal N-o 1. Bellől szenelő kemencze. N-o 1. – 5) Azon belől felső kiss bastiában: Deszkás asztal N-o 1. Hosszúkás szék. N-o 1. Romlott deszkás almarium, fenn áll N-o 1. Hosszú fiókos élésláda N-o 1. Fogas darabban N-o 4. – 6) Fent az író házban: Hosszú karszék N-o 3. Zöld kályhás szenelő kemencze, romlott N-o 1. – 7) Fent az téli cheléd-házban: Deszkás ágy N-o 1. Fejér mázas kemencze N-o 1. – 8) Fent azon belül való bastiában: Zöld kályhás kemencze N-o 1. Deszkás asztal N-o 1. Hosszóú karszék N-o 1. Egges kiss karszék N-o 1. – 9) Fent az eöreg niári palotában: Sárga kályhás kemencze N-o 1. Kaszák N-o 3. Ki vonó asztal. N-o 1. Pohárszéknek darab kerületi N-o 1. Ajtó felett való deszkás szék. N-o 1. – 10) Onnét nylo felső bastián: Holmi dirib-darab romlott kályha és fogas darabok. Asztal N-o 1. – 11) Fent az első pitvarban: Asztal N-o 1. Hosszú tábla asztal. N-o 1. Az erkélyben ülő székek N-o 3. – 12) Az Alsó Cheléd házban: Ágy N-o 1. Hosszúkás szék N-o 1. Fa mozsarak N-o 2. Kása őrlő szék N-o 1. Tányér mosó N-o 1. Kályhás kemencze N-o 1. Cheber N-o 2. Üreshordó N-o 4. kenyér szakasztó saroglya N-o 1. Moslyékos dézsa N-o 2. Kisded teknő. N-o 2. – 13) Alul az cheléd házból milo bástiában: Lenche cub. circiter N-o 1. Cheled liszt cub. N-o 2. Üres hordó N-o 8. Átalagh N-o 3. Üres fedetlen láda N-o 1. Teknő nagy N-o 1. Teknő kisded N-o 1. Falban való eöregh záros almarium N-o 1. Vas rosta N-o 1. Fogas darabok N-o 7. Rúdtartó karikás vas N-o 1. Káposzta gyalu N-o 1. – 14) Alat a belső süső házban: Eöregh fa asztal. N-o 1. Dézsa N-o 2. Sajtár N-o 2. Liszt hordó cheber N-o 1. Eczetes átalagh N-o 2. Túró nyomtató szék N-o 1. Sütő teknő N-o 2. Fogas N-o 1. Sütő kályhás kemencze N-o 1. – 15) Sütő házban való bestiában: Asztal N-o 1. Romlott fiókos élés láda N-o 1. Vay köpülő N-o 2. Kisded fél singes réz taraczkos kas maganoson talp nélkül N-o 2. Üres láda N-o 1. – 16) Kapuközi pitvarban: Üres hordó N-o 23. Eöregh szuszék N-o 1. Fenyő deszka N-o 1. Hársfa deszka N-o 3. Lapis kapa N-o 2. – 17) Alant az rabházban Eöregh szuszék üres N-o 1. Boross kád N-o 5. Üres hordó N-o 10. Átalagh N-o 2. – 18) Onnéd nylo bástiában: Üres boros hordó N-o 24. – 19) Alsó borházban: Eöregh kád. N-o 2. Hordó N-o 4. Átalagh N-o 2. Putton N-o 1. Kő soó N-o 1. Fűrész N-o 11. Kallán fúró N-o 1. Giartott tinó bőr N-o 1. Chiko és borjúbőr gyártott N-o 2. Kila kender N-o 5. – 20) Alól az szalonnás bástiában: Egész szalonna N-o 1. Hintóra való üres bűröss láda N-o 1. Szakállas N-o 12. Vasas taraczk N-o 1. Átalagban szakállosra való goliobisok circ. másfél szapu Ferhécz (rúd vasalva) N-o 1. Régi fegyver N-o 1. Ágyú vas goliobis N-o 1. Ugyanott pinczékben: Külső pinczében: Káposzta boros hordókban N-o 2. Üres eöregh chikos hordó N-o 1. (csik, hal tárolására) Tehéntúró Széchi szapuni tonna N-o 1. Más olyan tehéntúró fél szapu tonna N-o 1. Vanna vagy continens circiter iustas decem N-o 1. Hordó bor egész N-o 1. Allyas lőre N-o 3. Kád N-o 5. – 21) A kastély udvarán kin[t] Borhoz való sajt N-o 1. Kész szőlő karó circiter N-o 40000. – 22) Szekér színben: Burított bűrös tongyos hintó N-o 1. Eöregh láda szán N-o 1. Két lóra való szán N-o 1. Kész hordó falak circiter N-o 1000. – 23) Ibidem szarvasmarhák: Fejős tehén N-o 9. Valami jobbágy árváját illető borjú n-o 1. Harmadfű és negyedfű tulkok N-o 10. Tavaszi bornyú N-o 3. Ezidei szopó bornyú N-o 8. Kovács árváját illető jármas ökör N-o 2. – 24) Majorban: Eöregh induss pulyka kakassal együtt N-o 16. Pulyka fiu N-o 28. Eöreh Tyúk N-o 16. Chirke N-o 10. Eöregh gialom N-o 5. Béress fakó szekér N-o 1. Aszu gimülch: Alma és szilva cub. circiter N-o 10. Eöregh méh köpü N-o 4. Bay köpü Épp hajo N-o 3. Hatvan coregh, hajo 3 Haltartó bárka 1. Ibidem az egész kastélyban faban chinált üvegh ablakok fioki 68.
Eőfelsége Battiányi jószágában a következőket találták:
Bottyán:
Ménes: Eöregh ló N-o 41. Tavalyi Chiko N-o 5. Ezideichiko N-o 20. – Szarvasmarhák: Béress eökör N-o 12. Fejős tehén N-o 1. Meddő tehén N-o 2. Tavalyi borjú N-o 1. Ezidei borjú N-o 1. – Sertés marhák: Eöregh disznó N-o 16. Tavalyi malacz N-o 11. – Szárnyasok: Eöregh lúd N-o 56. Ezidei liba N-o 30. Kacha N-o 23 Tyúk N-o. 16. Chirke N-o 34. – Vasas szekér N-o 2. Vasas kocsi N-o 2. Eke N-o 2. Eöregh méhek köpüvel N-o 8. Raj ezidei köpü N-o 8. Árpa cub. N-o 6. Lednekes lencse cub. N-o 2. Búza véka N-o 7. Kő soó N-o 40. Az tornáczban asztal N-o 1. Karszék N.o 2. – Az házban benn: Asztal N-o 1. Boros átalagh N-o 2. Fogas N-o 2. Üvegh ablak N-o 3. Üres boros hordó N-o 20. Vasas borona N-o 2. Láncz N-o 1.
Nagy Géres:
Jászai Miklós confiscalt házában Vagyon búza Veremmel N-o 1. Épp száraz malom N-o 1. Ahhoz Helmeczen egyharmadrész kocsmaház.
Nagy Kövesd:
Soós György részére: Vagyon búza cub. N-o 42. Árpa cub. N-o 8/2 véka Borsó cub. N-o 1. Kész hordófák, circiter 40 hordóra való Eöregh Tyúk N-o 30. Tyúkfia N-o 40. Ezidei Chibe N-o 13. Meddő tehén és tinók N-o 26. Meneslo Tavaly Csikosial N-o 34.
Zemplén megyei fiskusi birtokok.
(Zemplén m.): Szerdahely – Bottyán – Nagy Géres – Nagy Kövesd

Content provider