HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 013.

Date 1671. augusztus 31.
Description

4 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Text

Inventarium, amely a konfiskáláskor a megyei kiküldöttek jelenlétében készült Készítette: Lochyuszky Mihály
1671. augusztus hó 31-én elfoglalták az Ung megyében fekvő szerednyei várnak azt a részét, amely egykor Forgacz Miklóst illette, a királyi fiscus részére, a megyei kiküldöttek jelenlétében.
1) A bejárattól jobbra van az ebédlő N-o 1. Ajtaja vas sarkos, reteszes N-o 1. – 2) Az ebédlőből a palotába nyílik vas sarkos, reteszes ajtó N-o 1. Van e házban egy zöld kályha N-o 1. Nagy asztal N-o 1. Ólommal körülvett üveg ablaka N-o 2. Hosszú, fából való szék N-o 2. Egyszerű szék N-o 1. Az ebédlőben szekrény N-o 1. – 3) A palota mellett deszkákból készített, színehagyott tárház. N-o 1. Ugyanazon egy zöld, zárral ellátott ajtó N-o 1. Ólomba foglalt üveg ablak N-o 1. Színehagyott ágy. N-o 1. Abban vánkos N-o 6. Fej-alja N-o 1. Az ágy mellett egy kis asztal N-o 1. – 4) Majd egy hálószoba N-o 1. Ezen paraszt ajtó N-o 1. A házban ólomba foglalt üveg ablak N-o 2 Asztal N-o 1. Szék N-o 3. Ülőhely N-o 1. Ágy N-o 1. A falon színes tapéták N-o 3. Jelvények N-o 4. Tűzhely N-o 1. Ugyanabban a házban kis szekrény N-o 1. Ugyanazon a házon reteszes, vassarkos ajtó N-o 1. – 5) Ugyanazon szobában ólomba foglalt üveg ablak N-o 2. Zöld kemence vasráccsal körülvéve. N-o 1. Asztal N-o 1. A szobában megviselt szőnyeg. N-o 1. Szekrény N-o 1. Hosszú szék N-o 2. Ülőhely N-o 1. Nagyobb szita N-o 3. Kisebb szita N-o 1. – 6) A bejárat alatt reclusorium N-o 1. (bezárható raktár helyiség) Benne reteszes, vassarkos ajtó N-o 1. Nyereg a kocsisok részére N-o 2. Kávépörkölő N-o 1. Gyapjúval teli edény N-o 1. Szövetből font kis szőnyegek N-o 6. – 7) A tetőboltozat felett záras paraszti ajtó N-o 1. Birka-bőrök N-o 8. Kecske bőrök N-o 3. Egyéves borjúbőrök N-o 2. Borjú bőr N-o 1. – 8) A pék házában fával körülvett üveg ablak N-o 1. Mit sem érő kályha N-o 1. Hosszú asztal N-o 1. Paraszt ajtó N-o 1. – 9) Kis, rekeszekre osztott pincehelyiség a praebenda részére N-o 1. „Parvum Capitulatum Callerium pro Baelenda” Azon reteszes ajtó N-o 1. Ugyanazon már is. N-o 1.
Szerednye vár azon részének konfiskálása, amely Forgách Miklós tulajdonában volt.
(Ung m.): Szereghnie (Szerednye)

Content provider