HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 012.

Date 1671. augusztus 28.
Description

3 oldal, magyar nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel hitelesített eredeti.

Text

Inventarium, a Szepesi Kamara kiküldöttje Merczel György készítette a helyszínen megyei megbízottak jelenlétében.
A Szepesi Kamara megbízásából a fiscusi javak gondnoka összeírja és inventariumba foglalja Taxani máskép Trombitás Jánosnak a Nagy Sáros városban ingó és ingatlan javait. – Vagyon egy közönséges, fából építtetett ház, melynek utcza felől való része zsindelyes, a többi szalmával fedett, melynek közönséges ajtaja vas sarkos, pléhes, ablakjai üvegesek; – van benne egy zöld megh lehetős kályhás kemencze, három darab közönséges fogas, egy fiókos asztal. – Ház körül való padok. – Egy zöld nyoszolya, melyen négy derékaly, két vánkos és egy viselt paplan; másik paraszt, semmirekellő. – Két ember alá való karszék. – Egy kis fejér láda, melyben a többi között imádságos könyvek vannak; két eczetes kis kannácska, egyik üres, a másibkan valami kis alma eczet. – Tíz cserép tál. – Tíz korsó, egy bölcső. – Az pitvarban vagyon egy fiókos asztal, négy közönséges pad, egy fél fülű sajtár, egy télas cseréptálakkal. – Pitvarba nyíló pinczének ajtaja vas sarkos, vas reteszes. – Pitvar ajtó van sarkos, közönséges pléh rajta. – A kamarában egy liszttartó láda, egy élés tartó láda, négy üres hordó, két sütő teknő, egy fürösztő teknő. – Egy kisded Desában valami kevés Broncza. – Egy szita, három zabola, egy rossz kard. – Az pitvarból padlásra felmenő garádicsnak ajtaja vas sarkos, hevederes. – Az padláson egy szapu tatárka és egy üres hordó egy favágó fejsze. – Egy semmirekellő réghi nyeregh. – Az udvaron ház épületére való 12 szál fa. – Egy korcsolya (borkorcsolya hordóleeresztéshez.) – Egy talyiga Ekéstül Varastul. – Egy sütő ház. – Paraszt sütő kemencze benne. – Vas sarkos rossz ajtaja. – Fába foglalt két paraszt üvegh ablaka kereszt vas nélkül. – Az cselédház padgyán egy kasza, egy ló után való paraszt szán. – Két lóra való istálló; vas sarkos, reteszes ajtaja. – Másik mellette való istálló négy lóra való. – Az udvaron egy disznóól és egy disznóhízlaló. – Az háznak deszkás, sindelyes kapuja. – Az ház végén egy sindelyes csűr, jelenleg 15 kereszt búza és 15 kereszt rozs van benne. – Az csűrnek két deszkás, jó vas sarkos és reteszes kapuja. – Az csűr mellett két kereszt zab, egy gabona tartó kas. – Az csűr kert végében egy veteményes kert. – Négy eperjesi köböl alá vetés egy kis földben, mely még kaszálatlan. fél köböl után való kender vetés. – Még három mezőről ad számot, hogy azokba mennyi köböl vethető el. – Állatai: két ökör, fejős tehén szintén kettő, egy ezidei borjú, ketteje esztendős; sertés marha négy, malacz hét – Egy vasas szekér ökör után való – Actum in Nagy Sáros, die 28. augusztus 1671.
Taxoni, alias Trombitás János ingóságai.
(Sáros m.): Nagy Saáros

Content provider