HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 006.

Date 1613. december 24.
Description

18 oldal, magyar nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti.

Text

Inventarium, amely Span György ecsedi provisor számára készült a vár átvételekor. – Inventatores: Chiokmany Benedek Supr. Castellanus Echiedensis, Bornemissza István hadnagy Ductores Zattmarienses, Farkas Boldizsár hadnagy, Nemethy Deák János Rationalista Zattmariensis – Inventarium omnium rerum usuariarum intus et extra arcem Echied existentium, amint azokat Span György ecsedi számtartó számára összeírták az ecsedi vár átadásakor. Az egész szöveg magyar nyelvű, az akkori helyesírás szerint.
1) Az udvarbíró házában: Asztal vagion 1. Az asztalon szakadozott zeöniegh 1. Niozollya vagion 1. Pénz olvasó tábla vagion 1. Vagion karosszék 1. Vasból chynalt labas giertia tartó 1 Giekeni az niozolia felett 1 Kis fa kupa vagion 1. Beleul fwteő kemencze 1. – 2) Az udvarbíró háza eleött való kis kamrában: Singh vas vagion 15. Egy hordóban vagion méz iusta 20. Aproszereő hay vagion 4. Way vagion iusta 1. Wres hordók wadnak 3. Lakatt az aytho kolehiostul 1. – 3) A számtartó házban: Apró Máramarosi soo vagion 822. Kemence beleől Fwtheő 1. Pad zék vagyion 2. Keon[v]tartó i vagion 1. – 4) Az udvarbíró háza felet[t]való házban: Kopya vagion 5. Fwggeö lámpásra való vas 1. Apró wres altalagh 5. Edgiekben vagion reghy, hyabn való Chyereznie, Másikan hyaban való kewes kender magh vagion. Foghagyma vagion koszoruval 16. Pad zék vagion 2. Várhoz való apró dárda 6. Gydo beor apró szemeö 19. Tavaly chynalatlan Barani beor 2 – 5) Az udvarbíró háza mellett való munkában: Vagion remek hordó wres 1. Vagion eöreg hordóban ochu [ocsu] cub. VI. Vagio semmire kelleö réghi lizt cub. 5. Vagion Somogyi hordóban ochin cub. 10. Más Somogy hordóban hitván keoles cub. 4. Vagion egy putton, kiben réghi liszt cassov cub. 1. zena meteleö kaaz nélkül vagion 1. – 6) Az pincze eleőtt = eleőtt való zuzekban: Vagion uy liszt Cassoviensis cub. 90. Ugian ott ellenben vagion egy wreszuzek N-o 1. – 7) Az meretheo házban: Aztal labastul vagion 1. Eöregh roszmoszár 1. Egy wres altalagh 1. Beleöl fwteö kalhas kemence. 1. – 8) Az második meretheo házban: Egy hordó, kiben vagion liszt cub. 1. Másik hordóban vagion millie [*millie = őrölt só] zúzott soo cub. 1 1/2. Harmadik hordóban kása cub. 1/4. Wres hordó vagion 3. Eöregh kerek kád 2. Vas machkának az lába vagyion 1. Soos hordochka vagion 1. – 9) Az Swtheu házban: Dagaztó tekeneö vagion 2. Zakazto abrosz vagion 1. Zytha vagion 2. Vízhordó chyeber 1 Wres hordó vagion 1. Vizes kád vagion 1. Kályhas kemence beleül fwtheö 1. Swtheö kemencze vagion 2. – 10) az konihán: Twz fogo vas vagion 2. Tuzfen aly vas [Tűzfény alji vas] Vas fazék vagion 3. Vas niarsak vadnak 3 Vágó késvagion 2. Bárd vagion 1. Fa mosár vagyion 1. Rosz Chyeber vagion 1. Vas rostély vagyon 1. Zyta vas vagion 1. aztal vagion io 1. Az koniha házban is vagion asztalochka. 1. – 11) Az pattanthius háza alatt való basthiában: Soós káposzta vagyion hordóval 13 1/2. Wres hordó is vagion 4. Forgat kád io vagion 1. – 12) Az zalonnás házban: Borsó vagion két hordóban cub. 10. Lenczie vagion egy hordóban cub. 10. Bab vagyion cub. 2 1/4 Zalonna vagion 3. Sódor vagion 6. – 13) Az belseo várban való teomleoczben: Vagion keöles cub. (a szám hiányzik.) Ugion ott karika soo 2. Darab soo is vagion 1. Az repositumban vagion borsó cub. 2. Viasz font 6. – 14) Az széles kapuban: Balvani soo vagyion 6. Darab soo is vagion 1. A hosszu keő kapu felett casamatában árpa cub. 36, 3/4 – Az belseo várban, az Zánthay pinczeben: Thasnádi borok: 1) continet urnas 4., 2) continat urnas 4., 3) continet urnas 4., 4) continer urnas 4., 5) continet urnas 4 1/4, 6) continet urnas 4 1/2 – Thottfalusi borok: 1) continet urnas 5 1/4., 2) continet urnas 3 1/2, mindkettő veresbor, 3) continet urnas 4 – Irmes bor. – Ugyanazon pincében Zanthay borok 17 hordóval, mindegyikben 4 urna. – 15) az abrakos pincében: Thasnádi bor: 1) continet urnas 5. – Thottfalusi borok: 1) continet urnas 6 1/4, 2) continet urnas 5 1/4, 3) continet urnas 4, 4) continet urnas 4 1/4 p. 4, 5) continet urnas 4 1/2, 6) continet urnas 5 1/2. P 4, 7) 7 continet urnas 7 1/4. – Eöregh ón kanna vagion 1. vagion lakatt kulchostul. Pincze tokok üresek, rosszak 4. Kerek lámpás vagion buritatlan 3, edgyik Secthel zék rossz vagyion 1. Eöregh szekrény vagyion. Fa kupa vagion 2, Icze fából chinált 2. Mészely vagyon 1. Eöregh bor vonó keötél 1. Horog vas vagion 1 1/2 Eöregh geörchiesboth 1. Chyap furo vagion 1. Harapo-fogó vagion 1. Kanalfuro is vagion 1. Bodnárnak való abronsz vonio vas 1. Korholo vas (kaparó, hántóval) Gialu i vagion 2 Pad zék vagion 2 Giertia – tartó vagion 1. – 16) Az soos bastia ház hyán: Vagion korpa Cassoviensis cub. 100. – 17) Az echietes pinczében: Vagion echjetes hordó N-o 2.1 Continentes urnas Viennenses 36 1/4. Ittem vagion egy berbencze Rosa echiet continens P 2, No-1. Vagion egy rossz bor hwteö N-o. 1. az Ayton vagion lakath kulciostol. No-o 1. – 18) Az Majorházban: Vagion páva 16. Reche 2. Lúd 2. Tyk 3. Wres hordó 6 Vas wst hitván 1. Két rossz pad. 2. – 19) Az mészárszékben: Vagion egész mása N- 1. z másán keötél és egyieb szerszám Rossz fontt vagion N-o 2.0. – 20) Az korchioma háznál: Messzeszely 1. Teölchier 1. Chyapzek 1. Kemence 1. Pad 2. Készpénz vagion fl. 36, en. 5. Korchiolya 2. [vagy Korchwlja] – 21) Az Abrakus Pincze eleőt való Bástyában: Wres hordók vadnak N-o 74.
Oppidum Báthor:
Vagion majorház N-o 1. Major Eökreök 17. chiwr vagion 1. Tehenek borjastul 16. Disznok vadnak 17. Lud vagion 19. Thuik vagion 17. Zekerek vadnak 2. Ekek zerzámostul 3. Buzavagion zemé[v]el cub. 8. Keöles vagion egy, cont. cub. 16 N-o 1. Foghagyma vagion koszoruval 25. Vereshagyma koszoruval 2. az Chywerben Baraniay fa wres hordó 1. Kádak vadnak 3. Más üres hordó 1. A udvarháznál való tárházban vagyion wres hordó 2. Kádak vannak 4. Ugyian ott hordók vadnak 7. Kétt kazalban vagion széna eől 17. Az Karuly Erdein vagyion széna ceol N-o 1.0. Feöldben való vetés vagyion buza cub. 51. rozs cub. 202. Vagion ott egy elpusztult udvarház is 1.
Matochy:
Vagon az Zamoson egy bokor malom 1. Vagion egy hydas is. 1. Az malomban vagion tiz vas lanczi és 1 darab 10 1/4. Wres hordók vámbúzának 3. kétt keöre való vas abronchi 2. Kender keötél 1. Keö vágó chyakani 6. Singh vas 2. Liszt vagion cub. 5. Vas Chiaklya 1. Vas eszteke vagyion 1. [ösztöke] Vagion egy gialogh hajó 1. Az hajon vagion lanchi 1. Az hidason is vaslanczi 1. Készpénz vagion es restall fl. 17 den. 20. Vagion dezma buza aztagh 1, cont frugum gelinas 295.
Kalmand:
Vagion az réten zéna eeöl 10.
Nyiregyháza:
Vagion itt is eöl zéna 21.
Maythen:
Vagion zéna eeöl 28. Zánto ökreök N-o 1.8. Tehen barom mind borjastul 69. Dizno 171. Juh 106, item kechke 8. Zeker 3. Ekék is minden szerszámmal. 3 Vagion in iugeribus 35 búza cub. 150.
Tagy:
Vagion Széna eeöl. 16. Ménese, öregh 15. Ez idei Chykok 10. Egy gialom háló 1. Egy puszta udvarhely 1.
Vallay:
Vagion eökeör zantani 28. Zeker 4. Ekék zerzámostul 4. Zena eeöl 4. Búza vetés cap. cub. 75, in iugeribus 64. Rozs vetés cap. cub. 44. in iugeribus 40. Tyuk vagion 20. Lud vagion 8.
Beörwey:
Vagion eökeör 29. Zeker 4. Eke is zerszámostul 4. Zena vagion eeöl 12. Vagion búza vetés in iugeribus 82. búza cub. 108. rozs cub. 24.
Echied civitas:
Vagion egy major 1 Egy chiwr 1. Vagion kas mehe 45. Dézsma aztagh: 1) Continet frugum gelimas 124., 2) Continet frugum gelimas 383., 3) Continet frugum gelimas 395., 4) Continet frugum gelimas 488., 5) Continet frugum gelimas 300. – Majorságh búza aztagh: 1) Continet frugum gelimas 292., 2) Continet frugum gelimas 320. – Zab aztagh: 1) Continet frugum gelimas 200, 2) Continet frugum gelimas 240. – Záraz malom vagion 4. Kováchy Uihely 1. Fúró vagyion rossz 1. Wleő vas vagion. 1. Vagion zemmel buza cub. 37.
Matochhoz tartozó Gyaknagy nevű faluban: Dezma buza aztagh vagion 4, continens frugum gelimas 101. Malthochban is vagion buza asztagh, 1 continens frugum gleimus 295.
Restantia borok: Beerwegben vagion egy hordó bor, continet urnas 5 3/4. id est vas 1. – Merken vagion egy hordó bor, continet urnas 7 1/4, id est vas 1. – Zaldobági Terrenumon vagion egy hordó bor, continet urnas 6 1/4, id est vas 1. – Fábiánházán vagion egy hordó bor, continet urnas 6 1/4 id est vas 1. – Zenth Martonban vagyon egy hordó bor, continet urnas 78 1/2, id est vas 1. – Vallajon vagion egy hordó bor, continet urnas 4 1/4, id est vas 1. – Thagion vagion egy hordó bor, continet urnas 4 3/4, id est vas 1. – Maytenben vagion 2 hordó bor, continet simul 7 1/2 urnas, id est vasa 2. – Kalmandon vagion bor egy hordó, continet urnas (nincs kitöltve) id est vasa 2. – Kalmandon vagion bor egy hordó, continet urnas (nincs kitöltve) id est vas 1. – Báthorban vadnak hordó borok) az urna szám nincs kitöltve) id est vasa 3. Aláírások. Pecsétek. – Kis Echieden vagyon bor egy [hordó] continet Urnas 5 – (Külön cédulán mellékelve:) NB. Az Leoveö zerszamok Echiedben az szerint wadnak mint Inventariumban adták az Urnak eő Nagysaganak, hanem egi csiak az Puska Port Inventalvan az harom rizen valo porhazakban, zabohzaban es es feolo Bastian valo Porhzaban vagion még Puska Por zaz Niochvan eőtt altalaggal Idest 185
Ecsed vár fiskusi birtok és tartozékai.
Bathor (Nyírbátor) Szabolcs m. – Matochy (Matolcs) Szatmár m. – Kalmand Szatmár m. – Nyregihaza (Nyíregyháza) Szabolcs m. – Majthen (Majtény) Szatmár m. – Tagy – Vallay (Vállaj) Szatmár m. – Beorwey (Börvely) Szatmár m. – Echied civitas Szatmár m.

Content provider