HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 003.

Date 1699. március 25.
Description

1 oldal szlovák nyelvű, hitelesítés nélküli másolat.

Text

Aestimatio – Az iratot igazoló aláírások vannak csak, készítője: nincs feltüntetve.
Teljesen szlovák nyelvű oklevél. A mutatókönyv alapján az aestimatio ideje 1669., Nebest György özvegye és Fogas János rétjéről, mely az Ochtinai birtokhoz tartozik. Aestimatio certi prati in territorio Ochtina existensis et per Georgium condam Nebest viduam pro 40 florenis debitis Joanni Fogas iure redemptibili cessae.
Nebest György özvegyének birtokrésze.
(Gömör m.): Ochtina

Content provider