HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 002.

Date 1767. január 9.
Description

4 oldal, latin nyelvű, hitelesítés eredeti (pecsét és aláírás)

Text

Conscriptio per Regio-Fiscalem Procuratorem Stephanum Nánássy peracta. – Conscriptio curiae olim Stephani Nánási, alias Joó, in possessione Nagy Toronya, inclito comitatui Zempliniensi adiacente habitae, amely curia a nevezett Nánási Istvánnak a magvaszakadása folytán a királyi kincstárra szállt. Ezt a kiküldött királyi commissarius 1767. január 9-én a helyszínén írt össze. Jelenleg a következők laknak benne: 1) Nobilis Georgius Marikovszky, akinek fából való háza van, amely magában foglal egy szobát, egy kamrát és egy atriumot; csatlakozik hozzá egy istálló 4 szarvasmarha befogadására. Felértékelve 85 ft. – 2) Nobilis Jonas Marikovszky, akinek szintén van egy háza, két szobával, egy kamarával és egy atriummal. Ehhez is csatlakozik egy fából való istálló 16 szarvasmarha részére és egy csűr, 4 cséplőszerkezettel ellátva. Az egész felértékelve 127,30 ft. – 3) Nobilis Andreas Nagy, akinek szintén van egy háza, de az előbbieknél kisebb értékű; áll egy szobából, egy kamrából és egy atriumból; hozzácsatlakozik egy istálló 3 szarvasmarha részére. Felértékelve az egész 34 ft. – 4) Ignobilis Gabriel Farkas, máskép Török. Az előbbihez hasonló háza van, mely egy szobából, egy kamrából és egy atriumból áll. Ehhez is csatlakozik egy istálló három szarvasmarha részére. Felértékelve az egész 34 ft. – 5) Ignobilis Josephus Kocsis, akinek ugyancsak van egy kis házikója, de más épülete semmi. Felértékelve 20 ft. – 6) Az ezen curiához való jog címén a már említett Georgius Marikovszky bír ott egy kis szántóföldet, mely másfél pozsonyi mérő rozs elvetésére alkalmas. Terem magban 3 1/2 pozsonyi mérőt. Mindegyiket 42 krajcárjával számítva, egyéb hozadéka nincs. – 7) Ugyanily nagyságú földje van ott Marikovszky Jónásnak is, hasonló rozshozadékkal. – 8) Ugyanily nagyságú földje van Nagy Andrásnak, hasonló rozstermeléssel. – 9) Farkas Gábrielnek 1 pozsonyi mérő elvetésére elegendő földje van, míg – 10) Kocsis Józsefnek semmi földje nincs. – Mind a fentemlített földek egy calcaturában vannak, a másik két calcaturából semmi sem tartozik ehhez a curiához. A szántásért bért fizetnek két ökörrel való félnapi szántás után 15 krajcárt. Az aratást 1 elvetett mérő után másfél arató egy napon át végzi, mindegyik kap 12 krajcárt. A cséplésért 1 mérő után 15 krajcárt fizetnek. – Tartozik még ehhez a curiához egy elhagyatott szőlő, Nánási pallaga néven, a Fekete-hegy nevű szőlőhegyen, melyek után semmi tized nem jár. Itt a nevezett Marikovszky Sámuel és Marikovszky György meg Jónás végeztek irtvány-munkát, amely 25 forintot hozott és most rozsot vetnek bele, négy pozsonyi mérő befogadására képes. – A makkos tölgy és részben bükk erdőkben amelyek a „Dominis Borsi Aspermontiano” tartoztak eddig csak az örökösök a saját disznaikat, 20-30 darabot legeltették. Később mások is odahajtották disznaikat és fizettek fejenként minden felnőtt disznó után Szent Mihály ünnepétől Szent Miklós ünnepéig 30 krajcárt. – Egyébként az egész birtok nagyon terméketlen, hegyes és köves, az esővíztől kimosott, amely rászorul trágyázásra. Datum in Nagy Tornya… Pecsét és aláírások.
Néhai Nánási alias Joó István magvaszakadás miatt a fiskusra szállott birtokrésze.
(Zemplén m.): Nagy Toronya

Content provider