HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 004.

Date 1756. május 4.
Description

2 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélküli másolat

Text

Aestimatio, amelynek adatait Kassa város, Abaúj megye és az egri káptalan kiküldöttjei a Szepesi Kamara megbízásából a helyszínen vettek fel, és ezek alapján készítette el a kassai számvevőség a becslést. – Aestimatio bonorum ad castellum Eniczkiense pertinentium. – A Szepesi Kamara által kiküldött megbízottak az eniczkei kastélyt és tartozékait a következő módon értékelték fel: 1) maga a castellum a háborús viszonyok folytán nagyon megromlott; nincsenek sem kapui, sem ajtai, sem ablakai, sem kályhái, teteje nagyon laza és teljesen használhatatlan; ugyancsak megromlottak a majorsági épületei, a csűrök, kertek, gyümölcsösök és semmiféle épület nincs rajtuk. Mindezek alapján 500 magyar forintra értékelték csak fel, amely összegből a károkat némileg meg lehet téríteni. – Szántói három calcaturában vannak felosztva, 500 kassai köböl befogadására képesek azért, mert vagy húsz éven át terméketlenül maradtak és a záporok a még meglevő termőföldet lemosták. Most újonnan kezdték azokat művelni, köbölként 4 forintjával számítva, a felértékelés 2000 ft. – A rétek is elhagyatva állanak és csak itt-ott kaszálhatók, esős évszakokban hozadékuk kb. 100 szekér széna, 30 dénárjával számítva, az összeg 30 forint, aminek a capitaleja 500 ft. Az igazi rétek kb. 50 szekér szénát adnak, 30 dénárjával számítva, az összeg 15 ft., aminek a capitaleja 250 ft. – Féltelkes jobbágy 18 van, négynek 2-2 ökre van, 100 forintjával számítva, az összeg 400 ft. A többi tizennégyet 50 forintjával számítva az összeg 700 ft. – Elhagyott telek 20 van, 25 forintjával számítva az összeg 500 ft.
A Bocsárd nevű pradiumban egykor 11 féltelek volt. Most elhagyatva állanak; mindegyiket 25 forintjával számítva, az összeg 275. ft. – Elhagyott szántói 150 köböl befogadására képesek, 4 forintjával számítva az összeg 600 ft.
Csány birtokban féltelkes jobbágy 6 van, akik közül az egyik 4 ökröt szerzett magának, ezek értéke 100 ft., a többi 550 forintjával számítva, az összeg 250 ft., együtt 350 ft. – Van ott 2 elhagyott féltelek, 25 forintjával számítva, az összeg 50 ft. – Háromkövű malmát a múlt évben állították helyre, felértékelése 1000 ft. – Aláírások és pecsét helye.
Enyicke castellum Abaúj megye és tartozékai.
(Abaúj m.): Enyicke – Bocsárd praedium – Csány praedium

Content provider