HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 016.

Date 1725. szeptember 22.
Text

Conscriptio
Szuhogy:
Üvegablakos földesúri udvarház, zsindelyezett tetejű, elég jó állapotú. – Két, falazott, jó karban lévő borospince; férőhely hordóban. Fölötte két szobás, még nem teljesen befejezett épület. – Szalmafedelű, romos serfőzőház, felszerelés nélkül. Üzembe helyezeéshez teljes egészében újjá kellene építeni. A korábbi földesúr rendszeresen főzetett sört s annak egy részét Kassára szokta szállíttatni. – Zsindellyel borított gabonacsűr, férőhely, keresztben. – Helyenként hiányos sövénnyel övezett káposztás és zöldséges kert. – Egy fedél alá húzott, nem régen épített ló, ökör és tehén istálló, férőhely jelölve. – Közelében hitványan épített szekérszín. – Az udvarház 4 jobbágytelken épült; alkalmas lenne 50 marha, 150 juh és 100 sertés tartására, bár a jelenlegi állomány sokkal kisebb. – A földesúri família az udvarházban lakik, mivel uruk csak időnként látogat le hozzájuk Rozsnyóról. – Korábban nem volt földesúri kocsma sört vagy pálinkát az egyes parasztházakban mértek ki a község hasznára. Az új földesúr ezt megszüntette, bár ő maga csak pálinkát árultat. Érdemes lenne a királyi út közelsége miatt földesúri kocsmát építtetni. – Jobbágy-névsor; örökös jobbágyok. – Teleknagyság. – Jobbágyfiak száma. – Paraszti állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méhkas – Egy egész és egy fél telken advénák ülnek, akik évi taxát fizetnek. – A pusztatelki szántókat és kaszálókat a földesúr saját maga használja; ennek várható hozama. – Az örökös jobbágyok heti 2 napon át robotolnak. – Egy telek után az egy nyomásba eső paraszti szántó 8 kassai köblös; a rét 2 szekér szénát adó. – Földesúri gabonakilenced: hozama köbölben. – A határt három nyomásban művelik, legelő is van elég mind a paraszti, mind a földesúri állatállomány számára. – Az allódiális szántó, holdban és vetőköbölben. – Földesúri tölgyerdő; a jobbágyoktól nem jár makkoltatási tized, csak az idegenektől. Többnyire azonban az erdőben csak a majorsági kondát makkoltatják. – Földesúri kaszáló, szekér szénában.
Felső-Telekes:
A puszta egyharmada illeti a földesurat. Eddig jórészt csak legelőnek használták, mindössze egy kis darab rétet kaszáltak. – Ajánlatos lenne a birtokjogot ténylegesen kiaknázni.
Alsó-Telekes:
Bár ez a puszta teljes egészében a földesúré, az eddig nem tartott majort rajta és az egész területet allódiális legelőnek használta. – Az itteni kaszálókon évi 30 szekér szénát lehet összegyűjteni. – Néhány Torna megyei paraszt tized fejében bérel itt kisebb szántókat. – Földesúri tölgyerdő; a makkoltatásért sertéstized vagy megváltás jár.
Pechy János rozsnyói apothecarius birtokai.
(Borsod m.): Szuhogy – Felső-Telkes – Alsó-Telkes

Search result navigation
Content provider