HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 017.

Date 1735
Text

Conscriptio
Perenye:
Jobbágy névsor. – Paraszti állatállomány: ökör, ló, bika – Paraszti szőlős-kert, kapásban. – Telkenkénti búza és zabadó, köbölben. (Akó-adó) – Készpénz-census, telkenként, forint-krajcárban. – Földesúri bormérés; az épület javításra szorul. – Telepítési kedvezményként kilenced- és tizedmentességet élveznek. Szőleik után sem adóznak. – Három szekér árendaszénát adnak és 10 nap robottal tartoznak.
Szakadat:
A földesúri educillatio jövedelme. – Adózási helyzetük, mint az előző faluban.
Hidegkut:
Szénaadó és robot, mint az előző falvakban. – Ha szabadságuk lejárt, a szerződés szerint kell fizetniük és adózniuk (kilenced, stb.) – A szabad halászatot külön megváltják.
Pálfa:
Földesúri bormérés és mészárszék. – Gabona-, bor- és méhkas-kilenced. – Néhányan külön megegyezéssel bérlik az uradalomtól a halászati jogot.
Szentlőrinc:
Évente konractuális summát fizetnek. – A földesúri mészárszék hozama. – Borkilencedet adnak. – A halászati jogot megváltják az uradalomtól.
Kölsed és Kistormás:
Contractus szerint fizetnek. – Borkilenceddel tartoznak. – A kistormási malom földesúri jövedelme.
Varasd:
Contractus szerint fizetnek. – Bor- és dohánykilenceddel tartoznak. – A lisztmalom földesúri adója.
Kalosna:
Adózásuk, mint Varasdon. – A lisztmalom és az olajütő utáni földesúri jövedelem.
Nána:
Adózásuk, mint Varasdon. – A szekszárdi út mentén fekvő földesúri bormérés hozama.
Varasd:
Csupán a contractus szerinti évi összeget fizetik.
Apár:
Földesúri kocsma; jövedelme. – Két malom; földesúri adójuk. – Mentességük lejárta után kilenceddel tartoznak.
Kismányok:
Contractus szerint adóznak. – A földesúri bormérés hozama. – A két lisztmalom utáni földesúri adó. – Borkilenceddel tartoznak, de teljesen robotmentesek.
Apáti:
Adómentességük csak 1736. május 1-én jár le.
Izmény:
Contractus szerint fizetnek. – Bor- és dohánykilenceddel tartoznak. – Dozla pusztát a jobbágyok bérlik.
Mázfa és Lengyel:
Adózásuk, mint Izményben.
Veicka:
Contractus szerint adóznak. – Negyveicka, Csokáve és Polatta pusztákat közösen bérlik. – Három fuvar árenda-szénával és 10 nap robottal tartoznak. – Szabad erdő és legelő használatuk van.
Szávot:
Contractus szerint fizetnek. – 4 malom és 3 olajütő utáni földesúri jövedelem. – A földesúri bormérés hozama. – Közösen bérlik Szil puszta felét. – 10 napnyi robottal, bor- és dohánykilenceddel tartoznak.
Muzány:
Adózásuk, mint Szávoton. – Két lisztmalom utáni földesúri adó. – A jobbágyok több pusztarészt bérelnek közösen.
Hőgyész:
Contractus szerint fizetnek. – A földesúri kocsma és mészárszék jövedelme.
Táblázatos statisztikai összegezés az uradalom népességének vagyoni helyzetéről és adóterheiről.
Hőgyészi uradalom.
(Vas m.): Berenne – Szachatat – Hidegkuth – Palfa – Raicz Egres – Szt. Lőrincz – Szetin – Köllest – Kis-Tormás – Varsadt – Kalosna – Nánna – Varast – Apár – Kismanyeok – Apati – Ismyn – Dozla – Muzfay – Lengyel – Veicka – Nagh Veicka – Scokave – Polatta – Szávoth – Sill – Muzyn – Hőgyész

Search result navigation
Content provider