HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 015.

Date 1707. október 5.
Text

Inventarium
Beregújfalu:
Fonott sövénnyel kerített udvarház. A berendezés leírása. Kívülről fűtött kályhakemence. – Ugyanitt két pár pisztoly, két nyereg, szerszámzat, kopott medvebőr, stb. – Fehér (ruhás) láda: különféle gyolcsok, süvegek, nadrágok és dolmányok. – „Vagion egy gesztenyeszin vendéghaj is”. – 4 db. angliai ill. magyar mente, prémekkel, arany és ezüst zsinórzattal díszítve. – 6 db. selyemmel és bársonnyal gazdagon díszített magyar s angol (posztó!) dolmány. – Két db. ezüst s arany fonállal kivarrt magyar „czaffragh” (lótakaró?). – Nagy, vasalt kalmár-láda; némi vászon és posztókészlet, író-felszerelés. – Könyvek: német kalendárium, officium Rakoczianum, egy latiné s 4 francia kötet. Ugyanitt 12 budai icce rézpoltura. – Három db. ezüst láncokból és lemezekből készített, ill. kivert lószerszám. Pl. „ezüst bogláros szügyellő negyvenhat darab ezüstöcske rajta, ehhez való szrmatringon harminczhét darabocska ezüst vagion”! Továbbá veres bagaria, ill. közönséges fehér szíjszerszámzat. Német cipők, tábori főzőedények, golyóöntő forma és puskagolyókészlet. – Dupla lakattal zárt bőrös láda. Benne 36 budai iccényi vörös poltura és egy flinta. – Kis- és nagy pitvar; némi berendezés, teljesen felszerelt réz pálinkafőző üst. – Lóistálló, benne két paripa, egy béna lábú ló és egy csődör-csikós kanca. – Marhaistálló, sertésól, sprómarha-ólak, galambdúc és méheskert, öt köpű mézzel. – Két allódiális vasas szekér, marhaállomány; külön meghatározva minden egyes állat színe, kora s állapota: vonó ökör, heverő ökör, bika, bika-borjú, tehén, tulok és tinó, borjú – Majorsági sertésállomány: öreg kan, ártány, koca, süldő, dészma-sertés – Aprómarha-állomány, allódiális: pulya, lúd, réce, tyúk – Csűr-kert: egy asztag búza, marha rekesz, egy abajdóccal elegyes rozs asztag. – Csépeletlen zabkazal, némi kender és len. Húsz szekérre való széna. – A földesúri búzavetés nagysága, köbölben. – Allódiális sűtőház és puszta vendégfogadó. – A falun kívül 30 szekér szalma. – A Borsova mellett háromköves malom, harmados molnárral. Az évi hozam köbölben. Ugyanitt két liszthombár, ugyancsak köbölben. – Egy lepecsételt vászon zacskóban ezüstpénz, „melyhez az ezred tisztjeinek is praetensiojuk vagion”! – Jobbágy-névsor. – Teleknagyság. – Jobbágyfiak száma. – Paraszti állatállomány: ló, ökör, tinó, sertés, méh – Paraszti őszi vetés, telkenként, köbölben. – A jobbágyok között sem inquilinus, sem advena nincs. – A fugitivusok névsora; vagyoni állapotuk és új lakóhelyük feltüntetve. – Összesen 19 puszta-telek, közülük hetet mások bérelnek a földesúrtól. – Kétnyomású földesúri szántó, területe holdban. – Két allódiális kaszáló, a szénahozam boglyában. – Az egyéb urbarialis censusok és terhek szmepontjából, mint kincstári birtokra, a munkácsi uradalom előírásai legyenek az irányadók.
Bona Visznyakiana, néhai Visznyák Sándor ezredes.
(Bereg m.): Beregujfalu

Content provider