HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 014.

Date 1688. május 9.
Text

Conscriptio
A Bocskai-féle kezességi ügy kapcsán a kamara birtokába került jószágok összeírása.
Banóc:
13 év óta pusztán álló curia nobilitaris, tetőzete hiányos, pincéje omladozó. – Két zsellértelek, lakói nincstelenek. – Háromnyomású allódiális szántó, kassai köböl-ben. – Három áradástól pusztított földesúri kaszáló, szekér szénában. – A földesúri szántókat a parasztok tized fejében bérlik.
Hegyi, Kis-Ráska és Lukasóc:
jobbágytelkek felsorolása, névvel.
Remete:
Teljes soltészság; most négy jobbágycsalád lakja. – Állatállományuk, részletezve. – Egyköves soltész-malom, jövedelmét a fenti parasztok bírják.
Ribnicze:
Kis malom; földesúri jövedelme a kincstáré; összege rendkívül kevés.
Stranya:
3 zsellérhely, épületek nélkül. Az ide tartozó 4 köblös szántót egy idegen földesúr jogtalanul birtokolja.
Bona diversa. (Zemplén m.)
Bertóty László jószága: Banocz
Raskay István jószága: Hegy – Kis-Raska – Lukacsocz
Illosvay János jószága: Remete – Ribnicze – Stranya

Search result navigation
Content provider