HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 119. - No. 015.

Date 1671. október 18.
Description

Eredeti.

Text

Extractus
Kamarai kivonat a liptóújvári dominium jövedelmeiről. Készítette M. Prainer, kamarauradalmi officialis. Kelt Rózsahegyen, a fenti napon. Az irat mintegy kiegészítője, sommázása az UC 119 : 13-nak. Lásd azt is!
Liptóújvár:
A kivonat az uradalom valamely nagyobb számadásából készült, s az alábbi tételeket tartalmazza (minden tételhez nem hozzávetőlegesen, de Ft – den.-ra pontosan kiszámítva jegyzi be az évi jövedelmeket): 1. A mezővárosokból és a falvakból bejövő összjövedelem. – 2. Az uradalmi kocsmák összjövedelme. – 3. A serfőzésből eredő jövedelem. – 4. A pálinkafőzésből és borlepárolásból eredő összes jövedelem. – 5. A juhtizedből befolyó összjövedelem – 6. Az allodialis birkatartás évi összjövedelme. – 7. a gyapjú értékesítéséből befolyó összjövedelem. – 8. Az allodiális juhállományból évente eladásra kerülő juhok árából befolyó összjövedelem. – 9. Az egyéb allodiális állatállományból eredő összjövedelem, beleértve a tehéntartást is. – 10. Az állati bőrök eladásából befolyó évi átlagos jövedelem (3 esztendő tényszámainak számtani átlaga alapján). – 11. Az allodiális szántóföldekből eredő összjövedelem – 12. A tizedgabona taxájából befolyó évi átlagos jövedelem (3 esztendő tényszámainak számtani átlaga).
(A kivonat készítőja a fenti tételekből adódó jövedelmeket összeadva, a megkapott eredményt a szokásos módon előbb öt, majd 6%-os kamatbázison visszatőkésíti.)
Az extraneus második része az alábbi címet viseli: „Aestimatio Aedificiorum, Hortorum, Allodiorum et Animalium Allodialium” s az alábbi tételekre vonatkozóan közli a pontos becsértékeket: 1. Liptóújvár vára, mely „bene et commode aedificata”. – 2. A vár melletti allódium és tartozékai. – 3. A plostini majorság és az itteni allódium állatállománya. – 4. A lehotai majorság és az itteni allódium állatállomány. – 5. Az uradalom teljes birkaállományának becsértéke. – 6. A még meglevő csődörök és kancák becsértéke.
(NB! A fenti tételek egyike sincs részletezve, mindegyik csak sommás, úgy, ahogyan a fentiekben – csak némileg fogva rövidebbre – szinte pontosan fordítottam a latin szöveget.)
Lipto Uyvari dominium.
(Liptó m.): Lipto Uyvar – Plostin – Lehota

Search result navigation
Content provider