HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 119. - No. 014.

Date 1671
Description

Mutatókönyvi bejegyzés.

Text

Conscriptio
Az irat helyén a fasciculusban egy 1855-ből származó levéltárosi őrjegy van, mely szerint az iratot a cs. és királyi Directio Fiscalis budai szekciójának utasítására kiemelték. – Ez idő szerinti holléte megállapíthatatlan. A mutatókönyvi bejegyzés szerint a Lypchei kamarauradalom oldalt jegyzett tartozékairól készült jövedelemösszeírás volt az eredetiben őrzött irat, és a fenti évben keletkezett. – Felhívom a figyelmet arra, hogy a mutatókönyvi helységnév-formák közül igen sok rossz olvasat eredménye.
Lypcehi kamarauradalom.
(Zólyom m.): Lypche – Ponik – Vlicza – Valaska – Alsó-Lehota – Felső-Lehota – Jeszena – Pradagna – Zamestia – Dubowa – Nemeczka – Rastoka – Bruzno – Szt. András – Mezibrot – Hiadel – Luczatin – Podkonicz – Lopey – Szelecz – Pirchod – Szalkova

Search result navigation
Content provider