HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 112. - No. 060.

Date 1690
Text

Regestrum
Jövedelemkimutatás az egész uradalomról.
Zboro:
Summás adó összege – Stebnik hutás árendája pénzben és különböző üvegholmikban. – Papírmalom különböző papírárukat ad. – Mángorló árendája – Vám árendája – Minden pálinkafazék után fizetnek. – Vargák taxába sarut adnak. – Szíjgyártó két első hámmal tartozik, vagy fizet. – Takácsok dolgozni tartoznak. – Itt való zsidó árendája, Szt. Jakabkor és Mihálykor fizet. – Különböző bevételek és kiadások naplószerűen a fenti szolgáltatások befolyásáról.
Bicharo:
Jobbágyok névvel – Adójuk összege – Virrasztópénzt, pásztoroknak (!) fizetnek: káposztafejeket, tyúkokat, ludakat, adó ártányt, tojásokat, juhokat bárányostól, zabot adnak; fűrészelni való törzseket szállítanak. – Soltészek évi adója – Pópa évi adója – Befolyt szolgáltatások, összegek feljegyezve
Alsópolyánka:
Adóba előbbiek mellett ölfát is adnak.
Csarno:
Pasztovnikért fizetnek. – Soltészek malom után is fizetnek. – Pópa pénz mellett nyestet is ad.
Felsőpolyána:
Adóba fenyőzsindelyt is adnak.
Ondavka:
Nagy és közepes szarvas teknőt is adnak.
Smilna:
Száraz kocsmáért is fizetnek. – Rét, füst és macskaadó – Nyestet adnak, vagy fizetnek helyette. – Borjút adnak, vagy megváltják. – Adó és dézsmatinót adnak. – Borsót és kendert adnak. – „Hramada” adót fizetnek.
Alsómirosova:
„Tromot” (rönköt) adnak.
Tóthfalu:
Rókabőrt és nyulat is adnak.
Alsósvidnik:
Zsidó árendája
Mesztiszka:
„Madarat” is adnak.
Porubka:
Kiadások közt vetni való kukorica is öt köböl.
Krainyapolyana:
Edényeket is adnak censusba: puttonyokat, csöbröket, dézsákat, kupákat, sajtárokat, léhokat, vindelyeket, mindegyik száma.
Zboro:
Két malom, árendájuk: búzát, gabonát, kétszeres, szaladot, köleskását, kittakendert adnak. – Molnár árendája
Hrabocz:
Malom, árendája (mint fent, de búzát nem adnak).
Kurima:
Malom, árendája fentiek mellett disznókat is hizlal a molnár. – Posztókalló jövedelme
Svidnik:
Malom, árendája – Posztókalló – Konvenciók: provizor pénzt, ruhára valót, marhahúsért pénzt kap, búzát, rozst, bort, sört, bárányokat, kősót, aszalt gyümölcsöt, káposztafejeket, vajat, juhtúrót, tyúkokat, ludakat, zabot, szénát, disznókat kap; káplán eltartására 50 ft-t, fűszerek helyett pénzt kap. – Káplán pénzt, ruhára valót, napi hat cipót, bort kap, sört tetszése szerint, ellátása a provizor asztalánál, szolgáját a tisztek tartoznak ruházni. – Számtartó, várnagy, kovácsok, majorosok, orgonista, kasznár, magtáros, bognár, kertész, üveges, kulcsárnő konvenciója. – Majoros pénzt, morva posztót, darócot, sarut fejeléssel, gabonát, kétszerest, borsót és árpadarát, hajdinát, kősót kap, pénzt és posztót, sarut, patyolatot a majorosnő, szolgáló, tehénpásztor részére.
Zboro:
Allódium, majoros neve, állatok: bika, tehenek, borjak, üszők, disznók, malacok, kappanok, tyúkok kakassal, ludak gúnárokkal, kacsák gácsérokkal, pulykák, mindenhol feltüntetve az idei szaporulatot. – Vaj kiadása különböző személyeknek és alkalmakkor. – Tiszt, bíró, „horrei inspector”, cséplők névvel – Elvetett rozs köblök, hozamuk kepékben; kétszeres, árpa, jarcsuka, zab, hajdina, borsó, köles, kender, len köblök.
Bártfaújfalu:
Allódium állatokkal
Ujfalu:
Allódium, vetése
Hraboc:
Allódium, állatok, vetés
Kurima:
Allódium, állatok, vetés – Itt mákot is vetnek.
Svidnik:
Allódium, állatok, vetés
Gaboltó:
Allódium, vetés
Rákóczi árvák. Makoviczai uradalom.
(Sáros, Zemplén m.): Zboro – Bicharr – Alsó Polyánka – Felső Polyánka – Cserno – Ondovka – Sztebnék – Regetteö – Smilna – Hrabocz – Felső-Alsó Mirasova – Jurko Vollya – Csernina – Brezovka – Belloresza – Bartpaha Ujfalu – Mlinárocz – Sassova – Kapissora – Hraboczik – Lipava – Kurina – Dubina – Fias – Alsó Svidnik – Mesztéczka – Semerkocz – Gribova – Olsavka – Bukocz – Kruczinecz – Thisinecz – Alsó Pisztrina – Kraina – Alsó Orlék – Kecskocz – Krusbora – Inferior Superior Piszina – Hunkocz – Dolhonya – Alsó Komarnik – Superior Komarnik – Porubka – Krainya Pollyana – Bodradzo – Bisztru – Gabolto – krova – Alsó Traroszva – Pitrova – Firiczke – Felső Tvarozva

Search result navigation
Content provider