HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 112. - No. 059.

Date 17. század
Text

Conscriptio
Az uradalom negyedrészének összeírása:
Hrabocz:
Síkságon fekszik, a Tapoly áradásainak kitéve, közepes hozamú, tót (slavus) zsellérek művelik. – Az egész területet földesúr allodiálisként lefoglalta, egy részét régen a lakosok irtották, jelenleg is művelik. – Robotot tiszt rendelése szerint végeznek az allódium körül, kertek körül dolgoznak, csépelni tartoznak részért. – Censust nem fizetnek, de minden pénteken kötelesek halat adni „por prandio és coena”, azonkívül rendkívüli alkalmakkor is, ha parancsolják. – Allódium épületekkel, leírása, emeletes, földszintén magtárpince tejtárolóval. – Istállók, nemrég villám elpusztította. – Régi csűr, reparálásra szorul, mellette 3 köblös kert. – Allódiális szántók, befogadóképességük, 3 nyomásban. – Allódiális rétek, szénahozamuk – Malom két kőre, azelőtt molnár bérelte, bére: búza, rozs, kétszeres harmatkása köblök (itt bártfai köblöt használ, szántóknál kassai köbölben adja), kenderkötegek, disznókat tartozik hízlalni, minden kő után egyet; mikor ezt az árendát nem tudta teljesíteni, helyébe megállapodás jött, tekintve, hogy a malom egy része tönkrement, földesúr harmadára engedett le. – Fűrészmalom, földesúr szükségére bükkdeszkákat ad. – Kása és kendertörő – Tilalmas erdők, hizlalható disznók – A Tapoly folyó tilalmas, csak két földesúr halászhatja – Két halastó, egyik puszta – Határai
Csernina:
Völgyben fekszik, megoszlása, rutének művelik – Telkek, nagyságuk – Pusztatelkek – Soltészek, pópák tavaszi szántás idején 3 napra adnak munkást; Hegyaljáról bort szállítanak a tiszt rendelése szerint. – Azonkívül soltészek tartoznak a malomtöltést javítani, a földesúr leveleit hordani, ezekkel a szolgáltatásokkal az egész uradalom területén tartoznak. – Gabonatizedet nem adnak a lakosok, mert rutének, helyébe censuszabot adnak. – Juhokból és disznókból nem adnak tizedet, hanem drublyacensust, ez vonatkozik a ruténekre az egész uradalom területére. – Méhekből tizedet adnak, vagy megváltják, jövedelme – Census telkenként, 1690-ben pénzre változtatták földesúr engedélyével. – Az egész uradalomban a soltészi telkek a jobbágyi telkek censusa alá esnek. – Drublya-adó összege: őröknek fizetett összeg, legelőkért fizetett összeg, káposztafejeket adnak, vagy fizetnek, tyúkokat, ludakat adnak, vagy fizetnek helyettük, tojásokat adnak, tűzifát szállítanak, fűrészelni való rönköket szállítanak, sertés és juhcensust fizetnek. – Soltészek censusa régi időtől fogva: malompénzt, katonapénzt, gyertyapénzt fizetnek, károlymadarat, császármadarat adnak, vagy megváltják. – Rutén papok pénzt fizetnek, nyestet adnak. – Pálinkafőző üstök után fizetnek. – Szüretkor 3 vagy 4 szekeret tartoznak közösen adni borszállításra. – Tilalmas erdők
Jurkovolya:
A falu a völgyben, földje hegyoldalban fekszik. – Jobbágyok braboci allódiumhoz tartoznak dolgozni a tiszt rendelése szerint. – Druhlya-censusba fentiek mellett disznót is adnak. – Tilalmas makkos erdők
Brezovka:
Hegytetőn fekszik, földje terméketlen – Hraboci allódiumhoz tartoznak dolgozni igával és gyalog, tiszt rendelése szerint. – Drubláyba fentiek és disznó mellett juhokat is adnak. – Borszállítás helyett fizetnek. – Nyárfaerdők, csak tűzifára
Alsószvidnik:
Kocsma, kimért bor – Allódiális szántók két nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Tilalmas bükkerdők gyönge fácskákkal, még nincs jövedelme – Tilalmas halászóvíz – Birtokosa neve
Szemedkocz:
Terméketlen helyen fekszik, árenda helyett kaszásokat ad, ugyanannyi aratót, kevesebb szedőt, számuk.
Kruczin:
Tilalmas erdők – Folyó halászásra, rákászra igen jó, tilalmas. – Allódiális szántók, rétek itt nincsenek, de régi szokás szerint az elhagyott telkeket földesúr részére művelik. – Szárazkocsma, egykori és mai jövedelme.
Olsowka:
Birtoktörténeti adatok
Tissincz:
Drublyaadóba rétekért, füstpénzt, láncpénzt, zsindelypénzt fizetnek, nyestbőrt adnak, borjút adnak, sajtért, nyúlért, császármadárt, mézért fizetnek, viaszt, faggyút, harmatkását, vajat, tojásokat adnak, tűzifát szállítanak, deszkának való törzseket, szárazkocsmáért fizetnek; azonkívül borsót, kendermagot adnak, minden tehén után fizetnek. – Az Ondova hallal, rákkal bővelkedik, tilalmas. – Szvidniki allódiumtól elidegenített falvak, elidegenítésük módja.
Kecskocz:
Allódiális szántók, elhagyott telkekből foglalta földesúr. – Tilalmas erdők
Alsópiszova:
Erdő épület és tűzifára – Bükkerdő, hizlalható disznók
Krainapolyana:
A falu a szolgáltatásokon, censuson, drublyán kívül 100 kisebb, nagyobb faholmit is tartozik készíteni szürethez, mivel régen többen voltak a lakosok, most két nagy kádat és abroncsokat adnak.
Kuktocz:
1622-es nagy pestis óta lakatlan – Allódiális szántók, befogadóképességük – Rétek, minden évben kaszálhatók, szénahozamuk – Tilalmas bükkerdők, hizlalható disznók
Sassowa:
Drublyadóba rókabőrt adnak – Allódiális szántók, rétek voltak, Bátori Zsófia kiosztotta nekik, látva a terület kicsiségét, szomszédos falvak is megerősítik. – Tilalmas erdők, kis fákból áll, még nem volt jövedelmük.
Komarocz:
Birtoktörténeti adatok
Regető:
Földje nagyon terméketlen, hegyes helyen fekszik. – Erdő csak tűzifára – Legelők elegendők – Tilalmas folyó és halastó – Uradalomtól elidegenített hat falu, felsorolja kinél van zálogban.
Rákóczi-család. Makovicai uradalom
(Zemplén, Sáros m.): Hrabocz – Csernina – Jurkovollya – Szwidnik – Szemedkocz – Krussincz – Bukocz – Dobroszlava – Gribowa – Pisztrina – Tissincz – Kecskocz – Pirzana – Kraina Polyana – Kuktocz – Sassowa – Komawcz – Regető – Bartpha Ujfalu – Brezovka – Olsowka – Alsó Pinova

Search result navigation
Content provider