HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 112. - No. 006.

Date 1654
Text

Urbarium
Fogaras:
Jobbágyok névvel, fiak – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, disznók, méhek – Censusuk egyenként – Megjegyzésben bíró, egy telken lakók, harmadosok, rokonsági fokok, nőtlenek feltüntetve. – Zsellérek névvel, állataik nincsenek, megjegyzésben feltüntetve kinek a zsellérei. – Officiálisok névvel, mesteremberek: kovácsok, csizmadiák, kádárok, fazekasok, asztalosok, tímárok, kocsmáros (neki vannak állatai), halászok, hordómerő nemes ember, téglavetők, liszthordók, kapitány trombitása, salétromfőzők, tizedes, darabontok feltüntetve; szappanfőzők, bizalmas postát hordó, kőműves, vincellér, zászlótartó, mezőpásztor, gyalogosok. – Városban megtelepült muskatéros németek, pattantyúsok névvel, zászló alatt élnek, feltüntetve, kinek a házát kapták. – Városban megtelepedett görögök névvel, censusuk egyenként. – A katonarend, amikor szükséges, lóháton teljesít szolgálatot. – Özvegyek névvel. – Donatoriusok és donatisták névvel – Nemesek névvel – Utóbbi két kategória és katonák udvaraiban lévő zsellérek névvel.
Báthori Zsófia
Fogaras

Search result navigation
Content provider