HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 108. - No. 014.

Date 1684. november 12.
Description

(Hitelesítés nélküli egykorú másolat.)

Text

Conscriptio
Gergelaka:
Nemesi kúria fából, hozzátartozó szántók, vetéskapacitásuk búzából, rozsból – veteményeskert – malomjövedelem, sertéshízlalás – jobbágyok névsora, sessiók, fiúgyermekek, állatállomány: ökör, tehén, szolgáltatások: igásrobot, termény tizedek- tyúk – zsellérek névsora, aratás és kaszálás idején gyalogul robotolnak, termény tizedeket adnak – jobbágy és zsellér deserták.
Eperjes szabad királyi város konfiskált birtoka
(Sáros m.): Gergelaka

Search result navigation
Content provider