HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 108. - No. 015.

Date 1685. július 7.
Text

Extractus Conscriptionis
A felsorolt családnevek után jelzi, hogy a konfiskált birtokhoz hány sessió tartozik, a konfiskált sessiók száma 585 1/2
A Szepesi Kamara alá tartozó konfiskált birtokokon összeírt jobbágy száma. (Legtöbb birtoknál csak családnevet jelöl, helynév csak néhány szerepel): Civitas Eperjes – Uz Salgo – Uz Peklan – Murany – Derencz – Kesmark – Csaunik – Szendreó – Thorna – Zathmár – Ettched

Search result navigation
Content provider