HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 108. - No. 013.

Date 1683. december 31.
Description

(Hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány.)

Text

Conscriptio
Salamon:
„Nem levén semmi Asztag, Verem beli élet es Vetés sem, semminemü marha, Jobbágyok penigh ezek:” név szerinti felsorolás. – Állatállomány: ökör, tehén, tinó. – zsellérek
Csepely:
Földesúri vetések – máshol lakó jobbágyok, pl. „Nagy Kapust lakik” – zsellérek
Pato:
Ungvárhoz tartozó vetés 58 db. e falu határában.
Kerekne:
„Ezen falu határában vagyon Groff Homonnay Ur számára 1540 db. vetés, item méh vagyon 14 köpüvel, tyuk 12 az majorban, széna circiter 10 eől”.
Gereny:
„széna egy szakaszban circiter 4 szekérrel” – lakosok között: várbeli drabant, várbeli puskás, várbeli csizmadia, szabados, kertész, ispán, „Pataki Istok sellér harangozó, puskával is szolgál”
Nagymihály:
Emeletes nemesi kúria – földesúri őszi vetések – tizedet adó vetések – szénahozam
Tárkány:
Osztozkodás a család és Thököly fejedelem fiscusa között – kastély gazdasági épületekkel – csűröskert, „bornyuskert” – sóvám a Tiszán – szárazmalom jövedelme – gyümölcsös- és veteményeskert – „az nevelőben való szabados serfőzéssel szolgál” – cigányok név szerint is – nagy gyümölcsöskert a Tisza mellett – a kicsépeletlen terménykeresztek szétosztása – a földesúri szántók szétosztása – 1684-es évi őszi vetések – a szőlők elosztása: „az leszkai szabad szőlő jutott az fiscusnak, az ujheli és tolcsvai szőlők maradtak” a családnak – ugarföldek – majorságföldek
Homonnai Drugeth Zsigmond azon birtokai, amelyeket Thököly Imre fejedelem lefoglaltat.
Ung megyében: Salamon – Kereknye – Csepely – Pato – Darocz – Gereny
Zemplén megyében: Nagy Mihály – Roskocz – Györgös – Rudlo – Hosszumező – Csaklo – Tárkány, ehhez tartozó szőlők: Liszkán, Tolcsván és Ujhelyben – praediumok: Kis Agárd – Nagy Agárd – Damucz – Perbenik – Sárkány – portiók: Dobra – Czigánd – Káros – Helmecz – Leányvár

Search result navigation
Content provider