HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 108. - No. 012.

Date 1682. november 2.
Text

Conscriptio
Eperjesen készült.
Héthárs:
„Dersőfi Ádámnak . foglaltam el embereit, úgymint (két név)” – a konfiskált deserták
Liubocin:
Dersőfy István konfiskált javai: udvarház tartozékaival – hét zsellér – hét (jobbágy) név szerinti felsorolása
Az összeíró megjegyzése: „maghát penigh Dersőfy Istvánt, mivel magha szüretre volt, felesége által a N. Kamarára citáltam”
Darócz:
„Iffiabik Berzeviczy János udvarházát cum suis pertinentiis, ugyan ott embereit (9 név)” – Megjegyzés: „maghát penigh Berzeviczy Jánost – mivel magha a szüreten volt – feleséghe által a N. Kamarára citáltam”
Konfiskált javak Sáros megyében: Héthárs – Tarkeő – Liubocin (Lubocz?) – Darócz – Siroka – Asgut – Komlós – Kálnás – Herhey – Magyar Raszlavicza – Tót Raszlavicza – Krivány – Csirch – Jesztreb – Berzevicze – Hambork – Stelbach – Polyom – Nagy Vitéz – Kis Vitéz – Polyom – Hrapkó – Frics – Komlos – Cselfalva – Nádfő – Zalmán – Dukafalva – Abranfalva – Geralth – Marghonya

Search result navigation
Content provider