HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 108. - No. 011.

Date 1681. augusztus 23.
Text

Consignatio
A felsorolt helységek: volt tulajdonosának nevén kívül más adatot nem közöl. – A birtokrészek szétszóródva több vármegyében fekszenek. – Két birtokosnál jelzi, hogy saját szerzeményű birtokok szállnak a Kincstárra „Bona Casparis Szuhay per se aquisita intestate decedens”. – „Bona Stephani Baxa, nullas haeredes habens, omnia per ipsum acquisita, cedunt pro Fisco”.
A Kincstárra „per caducitatem” szállott birtokok és portiók.
Halmay, Abaúj m. – Visoly, Abaúj m. – Tarczal, Zemplén m. – Szendrő, Borsod m. – Balogh, Gömör m. – Murány, Gömör m. –Rozgony, Abaúj m. – Szerdahely, Zemplén m. – Bottyán, Zemplén m. – Baczko, Zemplén m. – Szamos Uylak, Szatmár m. –Marczinfalva, Abaúj m. – Mindszent, Szepes m. – Füzér arx, Abaúj m.

Search result navigation
Content provider