HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 102. - No. 016.

Date 1769. április 12.
Description

Az eredeti irat kiadva Jugoszláviának.

Text

Conscriptio praediorum ad Abbatiam Thopuszka pertinentium nunc et per Episcopos Zagrabienses aliis collatorum peracta.
A különböző zágrábi püspököktől idők során elidegenített apátsági puszták és birtokrészek részletes felsorolása és értékbecslése. Az irat első része individualis conscriptio, melyben birtokosok szerint és nem a puszták ill. faluk sorrendjében írják össze a praedialista és decimalista jobbágyokat. A táblázatos összeírás rovatai a következőek: Jobbágy-névsor. – A családban élő férfiak és fiúgyermekek száma. – Fundus domus nagysága, (holdban). – Paraszti szántó, osztályok szerint és holdban. – Paraszti rét, osztályok szerint és holdban. – Paraszti szőlő, osztályok szerint és kapásban. – Paraszti erdőrész (tölgyes, karószedésre való vagy tüzifát adó) holdban. – Paraszti állatállomány: ló v. ökör, tehén v. tinó, sertés, juh v. kecske. – Földesúri malom jövedelem. Paraszti malmok utáni földesúri adó. – Robot: a teljesítendő igás és gyalogszeres napok száma. Ez erősen külöböző, évi 12 naptól 104 napig terjed. – A meghatározott mennyiségű búza, rozs, árpa, köles és zab dézsma pozsonyi mérőben. Méh, bárány és sertés-tizedhozama. – Hegyvám pozsonyi akóban. – A püspöknek fizetendő bérleti census összege: igen kevés!
Az összeírás második részének bevezetőjében a kamarai kiküldött megállapítja: "qualiter haec praedia et a quo Episcopo acquisita sint occasione conscriptionis accurate resciri nequivit"! Az irat ezután egyenként sorolja fel a jelenlegi bérlők ill. birtokosok vagyonát és jövedelmét.
Bona Georgius Sirovics:
Curia tartozékokkal és néhány adózó jobbágycsalád.
Bona Nicolai Sirovics:
Nevezett praedialista censust ad és ha kell, lovon kíséri a püspököt. – Fából épült curia, lóistállóval. Három nyomású szántó, össz. 14 hold. Vetés: búza, rozs, köles, zab, kukorica. – Rét, 10 kaszás. – Szőlő, 10 kapás, közepes hozam 7 akó bor. – Makkoltatásra nincs joga, csak tüzifa-vágásra a földesúri erdőben. – A gabona és bor-dézsma jövedelme. 14 decimalista jobbágyának robotján kívül még 10 napszámost szokott alkalmazni (ellátás és napi 10 dénár). – Bárány és sertés-dézsmát kap, valamint censust.
Bona Gabrieli Sirovics:
Faháza van ugyanannyi földdel, réttel és erdővel, mint az előző Sirovicsnak. Szőlő, 8 kapás, átlaghozam 6 akó bor. 16 jobbágya után mindenféle dézsmát, censust és szolgálatot kap. A közben meghalt Nicolaus Sirovics minden vagyonát fiúutód hiányában a zágrábi püspök, ill. jogutódja a kincstár örökölte. Ebből az alkalomból részletes leltárt és értékbecslést készítettek.
Bona Mathias Sirovics:
Ez a Sirovics jogtalanul lakja meghalt bátyja házát, mely a kincstári tulajdona. Szántó, össz. 29 hold. Szőlő, 10 kapás, átlagtermés, 10 akó bor. 20 hold erdő, melyben a jobbágyok tized fejében makkoltatnak; a faizás joga a földesúré. 18 jobbágycsaládja után censust, dézsmát és robotot kap.
Bona báró Malenics:
Census a püsöknek. A báró nem tart majorságot, csupán egy 40 holdas erdőt különít ki magának, ahol a jobbágyok tizedért makkoltatnak. Az 58 jobbágytól húzott földesúri tized-jövedelmek felsorolása.
Bona Nicolai Jelasics, locumtenens:
Kis faház pincével, mint földesúri officiális. Földesúri dézsmabevétel 12 jobbágycsalád után. Bárány-tizeddel nem tartoznak, csak húsvétkor adnak egy bárányt.
Bona Antonii Jelasics, capitaneus:
5 kaszás földesúri rét. Különböző dézsma-bevételek és az educillatio hozama.
Bona Alexandri Jelasics:
5 kaszás földesúri rét. A különböző dézsmák jövedelme és a földesúri bormérés bevétele.
Bona Georgii Csrenolatecz, supremus vigiliarum praefectus:
Census a püspöknek. Fából épült curia, pincével és istállóval. Kis kert, kb. 1/4 hold. Szántó, 4 hold, rét, 2 kaszás. 14 jobbágycensusa, gabona- és bor-dézsmája, sertés és bárány tizede.
Bona Mathias Mikics:
Fából épült curia, külön konyhával, egy tető alá vont ló- és tehénistállóval, csűrrel és szérűvel. A szőlőben faház istállóval és juh-hodállyal. Három nyomású szántó, 30 hold és 2 kaszás rét. Szőlő, 20 kapás, közepes hozam 20 akó bor. (A püspöknek censust fizet). A birtokhoz tartozik egy malom egyheted része. – Kis erdőcske, 3 hold, makkoltatási jövedelem. 9 jobbágya gabona-dézsmát nem ad, csak bor-tizedet. A földesúr a roboton kívül (heti 2 gyalogszeres nap minden paraszttól) évi 100 nap napszámos munkát vesz igénybe. Egy napszám: 20 d. és ellátás.
Bona Lucae Novoszel, assessor Tabuale Banalis:
A püspöki censust a bérlőnek ajándékozták, de most, a püspök halála után, be kell rajta hajtani. 15 holdas földesúri erdő, melyet a parasztok tizedért makkoltatásra használnak. A 21 jobbágy censust nem ad. A gabona, bor, bárány és sertés-dézsma bevétele.
Bona Nicolai Carlesics:
A jelenlegi birtokos G. N. ezredes, édesapja, mint püspöki prafectus szerezte meg 2600 ft-rét a viduseveci pusztát. Fából épült curia, 300 akós pincével, élelemraktárral. Külön konyha, személyzeti lakás és kamra. Csűr, 1500 mérős, mellette istálló 12 lóra, szérű, jégverem. A rév mellett faház pincével, egyben földesúri bormérés. Kert, 1 holdas és két rét, 30 kaszás. Majorház, 30 férőhelyes tehénistálló, cselédlakás, disznóól, nyári bormérőhely. Két csűr és szekérszín. Az allódiális állatállomány: 8 tehén és 90 sertés. Helyi élelmezésük nehéz, pénzen kell takarmányt vásárolni. Az allodium hozama: sajt, vaj és sertés eladás. Három földesúri erdő, 100 hold; makkoltatási tized, tüzifa és hordófa eladás, legeltetési díj. A földesúri kert len-termésének hozama. 70 jobbágycsalád robotjának és censusának értéke. A Glina folyón 8 malom; földesúri adó. vHegyvám jövedelem, pozsonyi urnában. 13 jobbágycsalád robotjának értéke. Gabona, bor és sertés-dézsmát nem adnak, hanem földesúri disznókat tartanak el és évente minden jobbágy egy sertést ad, (ez az adónem megváltható). Elhanyagolt kis malom, földesúri haszon nincs belőle.
Bona Antonii Bedekovics, Banus:
Földesúri gabonaraktár, 200 mérős, és pince (100 akós). 39 jobbágy, robotjuk évi 6 igás és 6 gyalogszeres nap. Holdanként 2,5 dénár földbért is fizetnek. A gabona, bárány, méh és sertés-dézsma hozama. – Egy Kulpán túli földesúri tilalmas erdő hozama: legelődíj.
Bona Josephi Poszevics, praedialista:
P. J., aki, mint praedialista, szolgálattal tartozik a püspöknek, Szlana pusztán 3 jobbágycsalád földesura. Ezek a parasztok szolgálnak és censust fizetnek neki.
Bona Tomae Berkovics, nobilis praedialisa:
Bürkissova faluban praedialista telke van, mely után a szokásos szolgálattal tartozik a püspöknek. Ugyanő ugyanott 5 jobbágycsalád földesura; robot, census, gabona és bor-dézsma jövedelem.
Bona Georgii Busán:
Fából épült curia, pincével, mellette 1/16 holdas kertecske. A 29 jobbágy utáni gabona, bárány, sertés és méh, valamint bor-dézsma jövedelme. Földesúri bormérés a bíró házában.
Bona comitum de Nadasd:
Az elhunyt püspök a 4 pusztából álló birtok bérleti censusát a Nádasdi grófoknak adományozta. Érvényesíteni kell a kincstár jogigényét állapítsák meg a bérlet összegét és hajtsák be rajtuk!
Alsó- és Felső-Hrussovec:
5 szobás faház, 160 akós pincével, istálló 6 lóra és 1000 mérős csűr. – Tehénistálló 20 állatra és juhhodány 50 állatra, öreg sertésakol. Szénapajta és káposzta-raktár. – Pálinkafőző-ház, présház, 2 holdas kert. – Három nyomású szántó, össz. 10 hold. – 14 kaszás rét és 30 kapás szőlő, átlagtermés 20 urna. – Földesúri erdő (30 hold); makkoltatás és tüzifa-hozam. – Nincs külön földesúri kocsma, de a bor és pálinka educillatióból van földesúri bevétel.
Rosenica:
Fából épült curia, 100 akós pincével. – Másik földesúri faház 200 adós pincével. Gabonaraktár, csűr, cselédház, tehénistálló 10 állatra. 2 kis kert (1 hold) és három nyomású szántó, 24 hold, 3 rét, 60 kaszás. Három szőlő, 49 kapás, közepes termés 40 akó bor. – 70 holdas földesúri erdő; makkoltatás és az allodium tüzifa szükségletének kielégítése. – Két köves földesúri malom jövedelme. – Fából épült földesúri bormérés kis istállóval; hozama.
Sztankovec:
Faház kis pincével, káposzttás kamrával, külön konyhával. Csűr, 240 mérős. Kis db. földesúri szántó (3 hold) és 8 kapás szőlő. 10 holdas földesúri erdő; makkoltatási hozam, másik földesúri erdőrész. A Nádasdi birtokot alkotó négy pusztán összesen 2 liber és 111 jobbágycsalád élt. A gabona- és bor-tized, a sertés-megváltás és a hegyvám földesúri hozamának forint-értéke.
Topuszkai apátság uradalma, a zágrábi püspöktől elidegenített javak különböző birtokosok kezén.
(Zágráb m.): Sztankovecz praedium – Stefanky praedium – Dogoe praedium – Augusztanovecz praedium – Szlatina praedium – Sztrezojeov praedium – Vidussewecz praedium – Opatia Pri Kray praedium – Hotnya praedium – Szlana praedium – Bürkissowa pagus portio – Vratesko praedium – Hrussowecz Sup. praedium – Hrussowecz Inf. praedium – Rosenicza praedium

Search result navigation
Content provider