HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 102. - No. 013.

Date 1769. március 9.
Description

Az eredeti irat kiadva Jugoszláviának.

Text

Conscriptio bonorum. Az uradalom Thauszy Ferenc zágrábi püspök halála után kamarai kezelésbe került.
Dombra kastély:
Hét részre tagolt, két szintes, fából épült, zsindelyes tetejű kastély, melyet mély árok és sánc övez. Alapterülete kb. fél hold. A keleti oldalon híd, kapu, őrszoba, konyha. Beljebb különböző kamrák, 300 akós pince és 2 istálló. A nyugati sarokban 4 istálló és 1000 mérős csűr. Két torony, közbe egy földdel töltött gerendaépület, melyet azért építettek, hogy az ellenségben a várfal benyomását keltse. Az egyik torony mellett börtön. A kastély földszinti ill. emeleti szárnyában egyaránt igen elhanyagoltak a szobák, többnyire üveg, sőt néha ablak és ajtó nélkül. Az épületek nagy része inkább lebontásra semmint restaurálásra méltó. A sáncokon kívül templom, paplak és 5 kisebb ház kertekkel, mindez árokkal kerítve, kb. 5 hold területen. A hajdani Dombra civitas maradványa. Kissé távolabb, egy fél holdas telken, 2 csűr, az egyik fedett, 50 szekér széna férőhellyel. Mellette 20 állat számára szolgáló, de befejezetlen tehén-istálló. Fából épült majorház, 1/4 iugerum szántóval; lakója, egy zsellér, minden szolgáltatástól mentes, mert az uradalmi épületeket és csűröket őrzi. – 4 szekér szénát adó kis földesúri kaszáló. (Nincs majorsági gazdálkodás, az uradalmi jövedelem censusból, gabona- és bor-dézsmából, sertés-tizedből és katonai szolgálatból áll.) – Öt földesúri erdő, holdban. Használata közös a püspöki jobbágysággal és a szomszédos határőrfalvak parasztságával. – Földesúri educillató a kastélyban György naptól Mihály napig. – Az allodiatura hiányában tulajdonképpen nincs robot, csak a kastély melletti réten kaszálnak és fogatokat állítanak a parasztok. Uradalmi família az említett majorsági gondnokon kívül nincs, a gazdasági vezetést, adóbehajtást a gradeci provisor intézi. Püspöki halastó, rajta malom (in statu libero), melyet az uradalmi jobbágyok és a határőrök közösen használnak. Korábban a halászat is közös volt, de a katonák most euzik a jobbágyokat a tó mellől.
Dombra Varasintra:
Jobbágy-névsor. Jobbágyfiak és testvérek száma. – Belsőtelek, holdban. Szántóterület, holdban. – Paraszti rét, szekér szénában. – Paraszti szőlő, kapásban. – Paraszti erdőrész, holdban. – Paraszti állatállomány: ökör és ló, tehén és tinó, sertés, juh és kecske, méhkas. – Gabona-tized, hegyvám (akó és pint), valamint census. – Praedialisták, akik mint katonák lovon tartoznak szolgálni.
Grabarska Vulica:
Decimalisták, akik mint katonák gyalogosan tartoznak szolgálni.
Veliki Novaki:
A püspöki jobbágyokon kívül itt olyan parasztok is laknak, akik határőrökké lettek és ma már csupán dézsmával tartoznak az uradalomnak. A felsorolt falvakban élő decimalisták (gyalogos katonák) mindenfajta dézsmával tartoznak az uradalomnak, a praedialisták (lovas katonák) mentesek ettől. Robot helyett szükség szerinti fuvart állítanak, őrséget adnak a dombrai kastélyba és hadba vonulnak. – Saját költségükön tartanak fegyverzetet. Végrendelet hiányában a jobbágy minden vagyonát az uradalom örökli, ha van testamentum, úgy csak az ingóságokat. Az 1767. évi uradalmi proventus: köbölben búza, rozs, zab, köles, kukorica, tönköly, bor, sertés, méhkas, szalma. – A census, az allódiális kaszáló, az ecucillátió és a makkoltatási jövedelem összértéke 96 ft.
A teljes uradalmi bevétel forint-összege: 891 fl. – Árkulcs táblázat a természetbeni bevételek értékének átszámításához.
Dombrai uradalom, a zágrábi püspökség birtoka.
(Körös m.): Dombra castellum – Dombra – Varasintra – Grabarka Vulica – Martinszka Vulicza – Veliki Novaki – Kosztany – Bagynczy – Galische – Podlusanczi – Szvinyarczi – Radulczi cum Parusavecz – Ladinczy – Graberczy – Zetkan

Search result navigation
Content provider