HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 102. - No. 017.

Date 1770. szeptember 13.
Text

Aestimatio.
Kisvárda:
Az elpusztult város egy részének birtokjoga. Három nyomású allódiális szántó, össz. 600 mérős. Egy dupla földesúri kert, össz. 9 mérős. A búzavetés hozama, leszámítva a vetőmagot, tízszeres. A jövedelem egyharmada a "merces laboris" fedezésére szolgál. Földesúri rét, szekér szénában, a tavak mentén további széna kaszálható. A hozam értékének egyharmadát a munkaköltségekre fordítják. A földesúri legelőn 200 birkát számláló nyáj tartható. – A juhtenyésztés hozama: minden 24 birka után évi egy vasum casei, minden 12 juh után évi 2 ft. ára gyapjú és kb. évi 200 bárány évi szaporulat. A hozam értékének kb. fele a juhász fizetésére, a takarmány árára és az épületek karbantartási költségeire esik. Marhatartás nincs, bevezetését javasolják. A gabona-dézsma (búza és rozs hozamának) értéke. A Rosály pusztai erdő, valamint a Várszeg nevű erdő makkoltatási jövedelmének egy tizenketted része. Részesedés (1/12 rész!) a kisvárdai és rozsályi vám, vásárpénz, halászat és paraszti taxa hozamából.
Tass:
Robot: heti 3 nap igával. Curiális szántó három nyomásban össz. 124 mérős. A hozam búzából, vetőmag nélkül, tízszeres. Földesúri kaszáló, szekér szénában. Az összeíró szerint 12 tehén és 50 juh majorsági eltartására volna lehetőség.
Patroha:
Két igás és két gyalogparaszt szolgálata és taxája. – Az egyik jobbágytelken épített földesúri száraz malom évi jövedelme. – Egy 400 mérős elzálogosított föld, melyből (visszaváltás után!) 14 sessiót lehetne alakítani. – 150 juh eltartására van allodiális lehetőség.
Pap:
Négy colonus taxája, összesen 3,4 ft.
Vörösmart:
Két igával (3 nap) és két gyalogszeresen (2 nap) robotoló jobbágy. További három colonus csak taxát fizet. – Földesúri makkoltatási jövedelem.
Dombrád:
Földesúri makkoltatási jövedelem.
Demecser:
3 colonus taxája (5,1 ft.) és némi halászati földesúri bevétel.
Berencs:
Egy jobbágytelek hozamának 1/12 része: évi 0,66 ft.
Kék:
Két colonus taxája és két pusztatelek minden jövedelem nélkül.
Eszény:
Részesedés egy telek után a földesúri makkoltatási jövedelemből. Ugyanitt földesúri bevétel faizásból.
Gyulaháza és Kárász:
Részesedés egy telek után földesúri makkoltatási hozamból.
Kalongya:
Egy pusztatelek évi taxájának (17 kr.) 1/12 része: 2,3 kr.
Döge:
Részesedés egy telek után a földesúri makkoltatás hozamából.
Kécske és Kenyéz:
Részesedés a faizás, a lelegőbérlet és a makkoltatás jövedelméből egy telek arányában.
Aranyos, Tisza-Szalka és Győre:
Az egy jobbágytelek birtoka utáni arányos részesedés a faizás, a makkoltatás és a legelőbérlet jövedelméből.
Táblázatos kimutatás a földesúri jövedelmek értékéről – 3853 ft. – és annak 6 százalékos kulcs szerint tőkésített értékéről: 66.420 ft.
Kisvárdai uradalom, néhai Bercsényi László most kamarai birtok.
(Szabolcs m.): Kis-Varda oppidum portio – Rosály praedium – Tass portio – Patroha – Papp portio – Vörös-Marth portio – Dombrád portio – Demecser portio – Berencs portio – Kék portio – Eszeny portio – Gyulaháza portio – Karász portio – Aják portio – Kalongya portio – Döge portio – Kécske portio – Kenyész portio – Aranyos portio – Tisza-Szalka portio – Győre portio

Search result navigation
Content provider