HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 102. - No. 012.

Date 1769. március 17.
Description

Az eredeti irat kiadva Jugoszláviának.

Text

Conscriptio bonorum. Séllyei László horvátországi fiscalis provisor felvétele.
Gradec kastély:
Fából épült négyszögletes alaprajzú kastély, vizesárokkal és sáncokkal kerítve. Keleti és déli szárnya emeletes, zsindelyezett teteje helyenként rossz. A híd a déli kapura nyílik; őrház, 200 akós borraktár, szekérszín, fogda és 3 lóra való kis istálló. – Északabbra 300 akós pince, valamint sonka és szalonnaraktár. A szőlőprés raktárhelyisége és 5 elhanyagolt állapotú baromfiól. – 500 mérős fából épült csűr, kamrák a savanyított káposzta és répa számára, fából épült, fa kéményű uradalmi konyha. – Az officiálisok lakószobái, palota-terem, az öt szobás püspöki lakosztály, más elhanyagolt állapotú szobák. A kastély alatt nagy, falazott borospince, 2000 akós. Zsindelyes tetejű, öreg tornyú templomocska. Kb. egy holdas földesúri kert; falazott kút, gyümölcsfák, veteményes ágyasok, gyümölcsaszaló és téglaégető kemence, 60 kasra való méhkelence. – Közelében egy másik földesúri kert, újonnan telepített lugas rendszerű szőlővel. Északabbra, a falu végén fekszik a 4 holdas kerített allódiális telek. Fából épült, szalma-fedelű majorház és két szintes sajt-raktár: alul gerendából, felül tapasztott sövényből építve, szalma fedéllel. Öt részes baromfiól, hosszú, nyolc részes istálló, fele részben borjak, fele részben tehenek számára. Kocsisház, lóistálló, középen szénapajtával, elől és hátul 10 ill. 12 lóra szolgáló, padlózott istállórésszel. 50 férőhelyes disznóól, mellette friss telepítésu szilváskert. – Kerített szérűskert, benne 3 részes szénapajta, 60 szekér számára; ugyanitt cséplőszérű. Másik 50 szekér befogadására alkalmas, nyitott szénapajta. Kb. egy holdas szilváskert 400 mérős kukoricagóréval és kenyérsütő kemencével. Ha az uradalomnak szüksége van rá, akkor egy igás robotnapért 3 gyalogszeres napot számítanak be. (Az összeíró leszögezi, hogy a tényleges jövedelem megállapításához szükséges adatokat csak részben kapta meg. Nem tudta pl. a jobbágyok pontos számát meghatározni, stb.) – Kimutatás a közepes termés esetén érvényes piaci árakról. Ennek alapján végzik el a földesúri jövedelmek pénzbeli átszámítását: búza, 1 pozsonyi mérő 1,5 fl. – rozs 1 pozsonyi mérő 1,0 fl. – árpa 1 pozsonyi mérő 1,0 fl. – zab 1 pozsonyi mérő 0,6 pl. – köles 1 pozsonyi mérő 0,75 fl. – kukorica 1 pozsonyi mérő 0,75 fl. – tatárka 1 pozsonyi mérő 0,75 fl. – bab 1,0 fl. – vaj, 1 icce 0,30 fl. – sajt, 1 font 0,06 fl. – kappan v. liba 0,15 fl. – csirke 0,06 fl. – 15 tojás 0,05 fl. – bor, 1 akó 1,5 fl. – len-mag, 1 pozsonyi mérő 0,15 fl. – kender-mag 1 pozsonyi mérő 0,10 fl. – 1 szekér széna 1,5 fl. – 1 szekér sarjú 3,0 fl. – 1 szekér szalma 0,25 fl. – lencse, 1 mérő 1,50 fl. – 1 méhkas 1,25 fl. – méz, 1 font 0,08 fl. – első osztályú hízott disznó 4,0 fl. – másodosztályú hízott disznó 1,5 fl. – 1 iugerum = 2 pozsonyi mérős föld, 1 po. akó = 64 icce – Két nyomású allódiális szántó; 7 db. holdban. A várható gabona-hozam és az idei vetés pozsonyi mérően: búza, rozs, zab, köles, kukorica, tatárka, bab. – 6 földesúri kaszáló, szekérszénában, sarjú- és szalmahozam, ugyancsak szekér szénában. – Négy allódiális szőlő, kapásban és borhozamban, pozsonyi urna. A földesúri educillatio György naptól Mihály napig tart, megbízott parasztok házainál. – A jobbágyokkal közös használatú tölgyerdő; makkoltatás. – Két szilvás és egy gyümölcsös kert. – Földesúri malom a Galgoncza partján, négy kereku, fából épített. – A Gradec földesúri malom, ugyancsak a Galgoncza mellett. – A gabonatized és a bordézsma bevétele mérőben és pozsonyi akóban. – Uradalmi bevételek: kappan, lúd, csirke, tojás, vaj, sajt. – Mézből kb. 300 font dézsmajárandóság és 180 font uradalmi termés. A sertés-tized kb. 69 db. Az uradalmi len- és kendertermés hozama. A census összege és néhány föld, legelő stb. bérleti díja.
Grádec:
Jobbágy-névsor. Jobbágyfiak és testvérek száma. Belső-telek, holdban. Paraszti szántó, holdban. Paraszti rét, szekér szénában. Paraszti szőlő, kapásban. Paraszti erdőrész, holdban. Paraszti állatállomány: ló és ökör, tehén és tinó, sertés, juh és kecske, méhkas. Az igás és égyalogszeres robotnapok száma. – Meghatározott összegű gabonadézsma és bortized. Kappan-adó és malomváltság. Az adózásban és főleg a szolgálatban mutatkozó eltéréseket minden falunál külön feltüntetik. Az uradalom különböző falvaiban élő praedialisták mentesek a földesúri szolgáltatásoktól, mert fegyverrel és lóval szolgálnak, postát hordanak, vadásznak, a vár karbantartásán dolgoznak, stb.
Potohec:
Praedialisták.
Mokrice:
Praedialisták.
Podvinye:
Praedialisták.
Szelnica:
Praedialisták és az uradalomtól független nemes birtokosok.
Gorice:
Praedialisták.
Glabrics:
Dézsmás parasztok és praedialisták.
Buzordovecz:
Praedialisták.
Repinecz:
Praedialisták.
Bizkupec:
Bizkupecet, Tomasovecet és Csernecet évi 900 forintért gr. Klobusiczky bérli az uradalomtól. 8 holdas allódiális telek, öreg curialis ház. Kert és majorház. 16 lóra való istálló és 12 férőhelyes tehén-istálló, továbbá 4 ökörre való istálló. 400 szekérre való szénapajta. Kovácsműhely, galambdúc és sajtrakár. 2 holdas uradalmi gyümölcsös, az olasz fák őrzésére szolgáló épülettel. Vadaskert, 4 holdas, kerek domus jaculatoriával. – A plébánia-templom mellett két szintes földesúri vendégfogadó, 400 akós borospincével, és két részes lóistállóval. A Pletvicza folyón két kerekű földesúri malom. Allódiális szántó, holdban. Földesúri kaszáló, szekér szénában. Uradalmi erdő, holdban.
Varasd oppidum:
Két szintes városi kőház, kettős, össz. 500 akós borospincével. Egy harmadik pince 400 akós. A ház különböző helyiségeinek leírása. Falazott kút, 20 férőhelyes lóistálló és szekérszín. A házban két zsellér lakik, az egyikük gondnok, a másik chirurgus, aki évi 26 forintot fizet a püspöknek. Egyes helyiségeket bérbe adnak. A házhoz a város határában 4 iug. szántóföld tartozik. Allódiális állatállomány (ti. az egész uradalomban!): tehén, igás ökör, tinó, üsző, tavalyi borjú, bika, borjú. – Az uradalmi família felsorolása, fizetésük és járandóságaik összegezése. Provisor, claviger, spanus, subspanus, 2 satrapae, servus provisoris, boarius, allodiatrix, 2 ancilla.
Táblázatos kimutatás az uradalom jövedelmeinek készpénz értékeléséről.
Gradeci uradalom, a zágrábi püspök birtoka.
(Körös m.): Gradecz castellum – Gradecz – Potohecz – Brezovecz major et minor – Mokricze – Brezie – Podvinya – Vugrinschna – Szelnicza – Goricze – Miholyecz – Csugavecz – Lubena – Glabrics – Gyurgyicz – Czuglinecz – Buzordovecz – Repinecz superior – Jalecz (Hadrovics-féle praedium) – Brezane (Klobusiczky-féle praedium) – Bizkupecz (Varasd m.) – Thomasovecz (Varasd m.) – Csernecz (Varasd m.) – Varasd oppidum (Varasd m.)

Search result navigation
Content provider