HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 102. - No. 010.

Date 1769. február 28.
Description

Az eredeti irat kiadva Jugoszláviának.

Text

Conscriptio et astimatio. A Thauszy Ferenc zágrábi püspök halála után kamarai kezelésbe került püspöki javak összeírása.
Zágráb:
A 3 szintes, kettős fallal és 4 toronnyal övezett püspöki palota és vár. A palota beosztása; az uradalmi pénztár, a könyvtár, a levéltár, stb. elhelyezése. Két borospince, házi kápolna, kádárház, börtönök, falazott kúd, galambdúc, magtár és jégverem. A várfalak között kis gyümölcsös kert; olasz virágház, nagy üvegablakokkal. – A várfalakon kívül 2 halastó, az egyik puszta. Keletre, a hegyek felé, a Szt.-Rókus kápolna mellett, fából épült püspöki nyaraló, "sub possessorio ... Eszterhaziano". Mellette a szőlők között püspöki présház, pince nélkül. – A Latin negyedben kb. 1 holdas püspöki kert, kertészlakással, raktárakkal. Egy másik püspöki telken két nagyobb faház; ács, kovács és kerékgyártó műhely, sznéraktár, stb. Az iparosmesterek conventiója. Egy további, ugyancsak 1 holdas telken a cselédség számára épült, 2 szintes faház. Ugyanitt 24 férőheles lóistálló, 150 köblös kukoricaraktár, leégett tetejű szénapajta és egy öreg csűr, ahol a dézsmagabonát csépelni szokták. Az elhalt püspök költségén épült Szt.-Péter templom. Püspöki téglaégető.
Allodium Zagrabiense:
A majorház 3 holdas telke és a kb. 1 holdas borjúlegelő kerítve. Fából épült, zsindelyezett majorház és sajtraktár. 4 baromfiól, tehén (24), ökör (8), és borjú (10) istálló. 40 szekér szénára való pajta és cséplő-szérű.
Vugra kastély:
Kő alapzatú, fából épült két szintes kastély; nyaralási célra szolgál, a szobáknak csak egy része fűthető. Alatta falazott pince. A kastélyt négy tornyocska díszíti. Tőle északra fából épített, 12 férőhelyes lóistálló és két, össz. 50 szekérre való szénapajta. Falazott kút és jégverem. Kb. egy holdas gyümölcsös és veteményes kert, továbbá egy másik, dombháton fekvő gyümölcsös és rét. Régi kápolna, mellette az országútnál, 2 szintes földesúri betérő vendégfogadó, 300 akós pincével. A kastélytól délre egy további újonnan épült kápolna. – Allodiatura: Uradalmi szántóterület, holdban. A nyolc tagban fekvő vetésterület aránya nincs jelezve. – A múlt évi terméshozam, köbölben, árral: búza, rozs, árpa, zab, köles, tönköly, bab, törökbúza, lencse. – A zágrábi és a vugrai kaszálók, szekér szénában; hozamuk értéke. Időnként sarjút is vágnak. – Uradalmi erdők, holdban; makkoltatás, tüzifa, legeltetés, karó-vágás. – Rét zágrábi uradalmi szőlő, kapásban. Hozamuk 120 urna,1 akó ára 2 ft. Négy vugrai földesúri szőlő, kapásban. Hozamuk 110 urna, adónként 2 ft. 23 promontórium dézsmajövedelme, a zágrábi káptalannal közösen, évi 680 urna bor; egy akó átlagára 1,5 ft. Zágráb regia civits lakosai természetben adják meg a püspöknek a gabonadézsmát! Ez alól csupán egyes céhek tagjai mentesek. Az extraneus szőlőbirtokosok külön kappan-adóval tartoznak. – Különféle census, dézsmamegváltás és mészáros-adó. – 4 kerekű fából épült uradalmi malom a Latin negyedben, a Medvednicza folyó mentén. Évi hozamát (árendáját) növelni lehetne. A Oláh negyedben lévő, 4 forintnyi megbízásból működő bormérés jövedelme. Vásárpénz bevétel. A Latin negyedben lakó 128 subinquilinus pénzadója. – Egy Száva menti erdő és mocsaras halastó hozama. – Személy szerinti kimutatás azokról, akik hegyvám, puszta-bérlet, rét vagy erdőhasználat címén természetbeni és pénzadóval tartoznak a püspöknek. – A Latin negyedi püspöki telekbérlők (köztük nemesek is!) birtokállományának és adózásának kimutatása. Némi várbeli szolgálattal tartoznak, a szőlősgazdáknak törvény szerinti szabad bormérésük van. Az elhalt bérlők után a ház becsértékének negyed részét az uradalom kapja. A bérlők zöme iparos. – A Latin negyedi püspöki jobbágyok birtokállományának és adózásának táblázatos kimutatása: Jobbágy-névsor. Teleknagyság, holdban. Telki szántó, holdban. Telki rét, szekér szénában. Szőlő, kapásban. Erdőrész, holdban. Paraszti állatállomány: ló, ökör, tehén, tinó, sertés, juh, kecske, méhkas. – Robot: évi 10! nap. Szőlő-dézsma, tudniillik akó-bor! – Census, forintban. Ezen kívül meghatározott szüreti munkával, köles aratással s az uradalmi fegyverek karbantartásával tartoznak és "erga imputationem" még éjszaka is kötelesek csépelni.
Nováki:
Kis uradalmi tölgyerdőcske, holdban. Az uradalmi falukban a jobbágyság adózása nagyjából azonos. Különbségek főleg a húsvéti bárány adóban, a halászok szolgáltatásaiban, a hajtók kiállításában, a fafuvarozásban és a sertésdézsmában mutatkoznak. A robotnapok száma a zágrábi jobbágyoknál említett 104 napról a falvakban 120, 156 sőt helyenként 240 napra emelkedik. – Több faluban szerepelnek püspöki praedialisták, akik szükség szerint lovon és fegyverrel szolgálnak s a paraszti terhek alól mentesek.
Vugra:
Az itteni praedialisták igen jómódúak, csak hegyvámot és némi készpénzcensust fizetnek, míg a helybeli jobbágyok évi 156 napot robotolnak, stb. Az uradalomhoz tartozó, de bérlet formájában többnyire mások kezén lévő puszták népességét is felöleli az összeírás.
Sassinovec:
Igen sok praedalista.
Szent-Iván:
Uradalmi vendégfogadó: jövedelme.
Biskapecz:
Püspöki curia: a ház öreg, falazott pince. Nyári ház, most sajt és vajraktár, ill. baromfiól. Fából épült tehén (20) és borjú-istálló (12), csűr, valamint szérű. Uradalmi szántó, holdban és kaszáló, szekér szénában. Négy allódiális szőlő, kapásban és akóban. Szárított gyümölcs és dió eladásából is van bevételük. – Földesúri malom a Zelian folyó mellett, jövedelme. – Uradalmi tölgyerdő, holdban; makkoltatás. Másik a parasztokkal közösen használt erdő: épületfa és tüzifa. – Az uradalmi jövedelmek összegező értékelésénél külön táblázatba foglalták a fontosabb mezőgazdasági termékek helyi piaci árait!
Zágráb-vugrai uradalom a zágrábi püspökség birtokában.
(Zágráb m.): Zagrab civitas portio – allodium Zagrabiense – Vugra vastellum – Lascina – Novaki – Ternava – Czerie cum Dolanicze – Budinczy et Obress Zseriavinecz et Glabnicza – Vugra – Csucserie – Sassinovecz – Simunchevecz praedium – Szepnicza praedium – Vurnovecz praedium – Zaverszje praedium – Szent-Ivan possessio nobilitaris – Biskapecz

Search result navigation
Content provider