HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 036.

Date 1623. október 14.
Description

9 oldal, magyar, eredeti. + 2 példány másolat.

Text

„Urbarium seu Conscriptio”, melyet Király Miklós készített. Összeírás subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik.
Terebes:
Jobbágyok névvel. Szent Mihály adót fizetnek. Karácsonyra adót fizetnek. Szent György adót fizetnek; nem mindegyik fizeti mindegyiket. Karácsonyra és húsvétra egyik tyúkot, másik kalácsot ad. – Zsellérek névvel, adójuk kevesebb, darabontok, katonák, virrasztók feltüntetve. – Házatlan zsellérek névvel, semmi adót nem fizetnek. – Jobbágyok ősziből és tavasziból tizedet adnak. Pázsittizedet nem adnak, csak makkoltatásért. – Halászó patakok, régi szokások szerint évente pénzt fizetnek, és egy vödör csíkot adnak. – Vár mellett két kerekű malom a Bodrogon, jövedelem fele őnagyságáé. – Vám, fele őnagyságáé. – Elvetett köblök. Szántók számát pontosan nem számolták meg, de elegendőnek mondják, a tiszttartók ezután megszámlálják, hogy az urbáriumba kerülhessen. – Aki idegennek itt van kaszálója, zabbal, tyúkkal, kenyérrel tartozik, lovak száma szerint, melyekkel szénát hord, ezek a jövedelmek kétfelé osztatnak. – Vidékiek, akik itt halásznak, pénzt fizetnek. – Karácsonykor és húsvétkor a két bíró tartozik 1–1 hordó bort kiárulni. – Kocsma Szt. Györgytől Mihályig az uraké, de nem a jobbágyok, hanem idegen fogadott kocsmáros méri a bort. – Puszta udvarház. – Város tartozik egy várbeli virrasztónak fizetni, gabonát az urak adnak. – Lóistálló padlásán idei széna.
Nagyruszka:
Pázsittizedet adnak. – Borárulással bármikor tartoznak. – Kitta kendert is adnak.
Paricz:
Puszta házak is. – Adóba egy vödör csíkot adnak, de csak azok, akik halásznak, illetve halászóvizük van. – Húsvétra minden külön kenyeres tyúkkal vagy 12 tojással tartozik. – Robotjuk régen nem igen volt, a várba tartoztak kemencéket fűteni és tisztítani, kerteket kapálni és gyomlálni, és egyéb gyalogszerrel való munkát végezni. – Mivel szántójuk nincs, búzadézsmát soha sem adtak, hanem ha az úr földjéből valakinek kiszakítottak, az után kétszeres dézsmát adott, ha pedig a város földjében volt valakinek vetése, tizedet adott utána.
Zombor:
Földesúri szőlők névvel. – Rétek, szénahozamuk. – Vidékiek, akiknek itt van szőlőjük, tizeden felül zabbal, kappannal, kenyérrel, vagy kaláccsal tartozik; Bodrogon innen lakó vidékiek ennek felét. – Helybeliek adóval nem tartoznak, csak bortizeddel, és Szt. Györgytől Mihályig borárulással. – Bíró karácsonyra, húsvétra, pünkösdre ajándék hallal tartozik. – Rév, díjszabása.
Záchy György javai.
(Zemplén m.): Terebes – Nagy Ruszka – Paricz – Zemplin – Zombor

Search result navigation
Content provider