HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 024.

Date 1580
Description

92 oldal, latin, egyszerű másolat.

Text

„Conscriptio” Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik.
Birtoktörténeti adatok, Nemethy Ferenc által occupált falvak, portiok (5 helység).
Tokaj:
Jobbágyok névvel. – Elhagyott házak egész telekkel, melyeket mások használtak, névvel. – Házatlan zsellérek névvel. – Házak, melyeket senki sem lakik, névvel. – Egész telkek épületek nélkül, névvel. – Nemesi kúriák névvel (5 darab). – Bíró és esküdtek névvel, hit alatt vallják a jövedelmeket. – Szt. Márton censust fizetnek egyenként, ezek változása egyes parancsnokok alatt. Rendkívüli adót azt állítják, sohasem fizettek, jelenlegi parancsnok alatt fizetnek. – Hízó disznót, azt mondják, sohasem adtak, Serédi idejében pénzt fizettek disznóváltságra. Makkoltatásért mindig fizettek sertésenként. – Karácsonyi ajándékban minden jobbágy egy szekér fát adott. Ha az úrnak fia született, halakat, nyulakat és más eféléket adtak. – Malmok nincsenek, egy kölestörő, semmit nem ér, tulajdonosa. – Mivel nincs vetésük, gabonából nem adnak dézsmát. – Borból kilencedet és tizedet a várba adnak. Ha a szőlőből kádakat visznek haza, fizetnek, Serédi ezt felemelte. Régen 2 vagy 3 hordó bort szabadon mérhettek ki a jobbágyok, Némethi úr szürettől Szt. Tamásig engedte meg nekik a bormérést. – Mesterséges halastavak nincsenek, a Tisza és Bodrog közti árterületek megmaradt morotváiban szabadon halászhattak, Serédi idejében megtiltották. – Allódium, legelők nincsenek. – Büntetések – Régen minden jobbágy egy napot kaszált, ha többet kaszáltak, sót kaptak, zsellérek gyűjtöttek; újabban minden szolgálatra kötelesek, saját szőlőikből is kihajtották őket dologra, szekérrel, csöbrökkel, káddal tartoznak a várba szolgálni, minden bér nélkül. Kérik, hogy heti 1 napot otthon maradhassanak, és hogy a provizor részére szabályozzák az ő robotjukat. – Rétek bőségesen, ami a vár használatára már nem kell, a jobbágyok használhatják. – Várhoz tartozó szőlők, nevük. – Rév, a révbíró, aki 20 évig volt az, vall egykori jövedelméről, díjszabása, jövedelem megoszlása. – Papi szőlők névvel, tulajdonosuk, plébániai szőlők, kápolnák szőlői, oltárszőlők.
Keresztur:
Szt. György körül fizetnek sertéstizedet, a nagy makkos erdőkben makkoltatottak után is tizedet adnak. – Vetésekből kilencedet adnak, rozsból, árpából, zabból. – Szüretkor borkilencedet adnak. – Gabona és bortizedet az egri püspöknek adnak. – János vajda idejében 1 napot arattak telkenként, egy nap kaszáltak, kazlakba raktak, szántani nem tartoztak. – Szántók telkeként felosztva. – Rétek osztatlanok. – Halászóvizek. – Büntetések közt szerepel, ha a bírót a szántóföldre hívják valamely elkövetett gonosztettet megnézni, fizetnek neki, kétharmada a földesúré. – Papi szőlők.
Tarcal:
Várhoz tartozó szőlők. – Tilalmas halászóhelyek a Tiszán; Taktán szabad földművelés nincs, de Szerencshez tartoznak szántani. – Papi szőlők. – Birtoktörténeti adatok. – Gabonakilenced a váré, tized a plébánosé.
Zombor:
Névsorban olyan jobbágyok is, akik új házat építettek. – Hordók megfúrása (perforatio dolium) nem szokásos, sem a préshez nem szolgáltatnak. – Egy nap kaszálnak és hordanak szénát, zsellérek gyűjtenek, Serédi úr ideje óta más munkákra is kényszerítik őket. – Papi szőlők. – Várhoz tartozó szőlők.
Ladány:
Óvári szőlőt tartoznak ingyen megművelni. – Karácsonyra ludakat, tyúkokat, bárányokat adnak.
Hernádnémeti:
Vetésük után tizenkettedet adnak, püspöknek tizedet. – Karácsonyra tyúkokat, kenyereket adnak telkenként, Szt. György nap körül tojásokat.
Szada:
Malom nincs – Takta egy része halászható.
Megyaszó:
János vajda idejében 1 szekér szénát kaszáltak. – Mivel nincs makkos erdejük, nem adnak sertéstizedet.
Vámosujfalu:
Vám – Morotvák halászata
Tarján:
Halászóhelyek – Nem kilencedet, hanem tizedet adnak búzából, árpából, zabból, főzelékfélékből nem.
Dob:
Sok elhagyott telek is a törökök miatt.
Nánás:
Allódium, a környező falvak is ide robotolnak. – Huszárok, akik a tiszttel oda mennek, ahova megy.
Machtelek:
Nem messze Debrecentől, lakói a török pusztítás miatt beköltöztek. – Régen Tokajba teljesítettek szolgáltatásokat és adófizetést.
Liszka:
Szüretkor 2 telek állít egy szekeret, fát szállítanak, szénát hordanak. Szüretkor 2 tehenet adnak. – Halászóhelyek – Erdők – Idegenek minden ide hajtott disznó után tizedet kapnak, saját makkoltatott disznóik után nem fizetnek. – Szőlők.
Tokaj váruradalma.
(Szabolcs, Borsod, Zemplén, Abaúj m.) Tokay, oppidum, Tokaynum – Kereszthwr, oppidum, Bodrog – Tarczal, oppidum – Zombor, oppidum – Ladan – Hernath Nemethy – Zada, Szada – Beketh, Bekets – Megyaszo, Alsó-Felső, oppidum – Wamos Wyfalu – Tarian, Tisza Tarján – Dob – Nanas – Dorogh – Waryas – Prod – Wyd – Zobozlo – Hatház – Teglas – Wamospercz – Bezzegh – Machtelek – Liszka, Olaszy, oppidum – Bakta – Zegeghaz – Miske

Search result navigation
Content provider