HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 023.

Date 1570
1570. május 10.
1577.
1585
1576. október 19.
1576. október 22.
Description

48 eredeti számozású fólió, latin, eredeti, első oldal hiányzik. + Adnexa 1570. május 10., 24 oldal. + Urbárium 1577. + Memoriale causae census Dorogh 1585. + 1576. október 19. Thuri Boldizsár református prédikátor okiratába foglalt bizonyságlevele. + 1576. október 22. Tarcal oppidum magyar nyelvű okirata pecséttel.

Text

Összeírás: subditusok neve, puszta telek, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak.
Urbarium
Tokaj:
Jobbágyok névvel. – Censust Szent Mártonkor fizetnek közösen, esküvel erősítik, hogy mindig ennyit fizettek. – Vetések nincsenek, sem nem szántanak, csak szőlőt művelnek, amely után valamit fizetnek. – Disznókból tizedet nem adnak, csak ha a keresztúri vagy rakamazi erdőbe hajtják makkoltatni, ilyenkor a tizedet a tokaji várba adják. – Jó szőlőhegy, bor ötöde a váré, jövedelme közepes évben 100–150 hordó. Nyolc hordót a plebános kap belőle, bármennyi teremjen is. Hordókat, kádakat tartoznak musttal megtölteni. Idegenek, akiknek itt van szőlőjük, szüretkor mindannyian 2 tyúkot, 4 kenyeret, pénzt és tojást adnak, valamint árpát és zabot. Kincstári szőlők, nevük, hármat közülük robotban, nyolcat pénzért műveltetnek, hozamuk közepes évben. A lakosok szüretkor fizetnek minden hordó után, mint eladáskor egész éven át. – Büntetések vérontásért, házasságtörésért. – Halászok a Tiszából minden péntekre és szombatra halat kötelesek a várba szállítani. – Rév a Tiszán, híres, díjszabása, más marosi sószállító tutajok sót adnak; egész évi jövedelem pénzben, vasban, sóban; minden szombati jövedelem a plébánosé. A helybeliek nem tartoznak fizetni, de minden szükséges segítséget kötelesek adni a karbantartáshoz lakosok szükség szerint szolgálnak a várhoz. – December 21-től Szent Mihályig a vár számára mérnek.
Tarcal:
Egész, féltelkes jobbágyok névvel. – Censust Szent Mártonkor fizetnek telkenként. – Vetésük után búzából, árpából, zabból kilencedet adnak a tokaji várhoz, átlagos jövedelme kepékben egyenként. A búzakilenced egy emberre eső jövedelmét a bíró kapja, régi szokás szerint, de most éppen nem akarja. – Báránytized a plébánosé, méhtized a tokaji váré. Sertéstizedet egész éven át adnak, tízen alul megváltják. – Jó szőlőhegy, ötödöt adnak a várba, jövedelme. – Nagy erdők, nem makkosak. – Kincstári szőlők, jövedelmük. – Halastavak, tilalmasak, fogott hal 2/3-a a tokaji váré, egy harmad a halászoké. – Kaszálók bőven. – Közepes szántóföldek.
Keresztur:
Jobbágyok mellett házas és házatlan zsellérek is, névvel. – Sertéstizedet nem adnak makkoltatáskor, idegenek duplán adnak tizedet. – Kincstári szőlők, jövedelmük. Bortizedet egri püspöknek adnak. – Halászó vizek, fogott halak 2/3-a a váré, egy a halászoké, értéke pénzben. Nagy makkos erdők mind a hegyekben, mind a Bodrogon túl. – Bő kaszálók, ha a szükség kívánja, a kincstár is kaszáltathat. – Karácsonykor és húsvétkor ajándékot adnak. – Büntetések, házasságtörőket a város törvényei szerint büntetik.
Zombor:
Kincstári szőlők, nevük, jövedelmük. – Halászó vizek.
Vámosújfalu:
Elhagyott telkek után is kilencedet adnak a tokaji várba. A telkek és irtások után az egri püspöknek adnak tizedet, ennek nyolcada a helybeli plébánosé, szőlőből és bárányból szintén. – Bő makkos erdők, makkoltatásért tizedet adnak, fele a tokaji váré, fele a pálosoké, értéke pénzben. – Vám, díjszabása. – Halászóvizek, a halak egy harmada a váré, kettő a halászoké. – Tokaji várhoz tartozó kaszáló, szénahozama. – Ajándékot tehetségük szerint adnak karácsony, húsvét és pünkösdre.
Ond:
Kilencedet a tokaji várba, tizedet az egri püspöknek adnak terményekből, állatokból; sertésekből csak ha makkoltatnak. – Jó szőlőhegy. Kincstári szőlők, hozamuk. – Kincstári kaszáló, szénahozama. – Ajándékot nem adnak.
Szerencs:
Censust Szent Györgykor és Mihálykor fizetnek. – Szőlőhegy, kilencedet a tokaji várba adnak utána, tized az egri püspöké, ennek nyolcada a plébánosé. Kincstári szőlők, hozamuk. – Forgalmas vám, díjszabása, jövedelme. – Ajándékot húsvétkor és karácsonykor adnak. – Várhoz tartozó szántók, befogadóképességük.
Bekecz:
Búzából, árpából, zabból tizenkettedet adnak a tokaji várba, jövedelme, tizedet az egri püspöknek adnak. – Disznókból akkor is adnak tizedet, ha nem hajtják makkoltatni. – Szántók, közösek a szadaiakkal. – Ajándékot karácsonykor adnak, tehetségük szerint, máskor a vár szükséglete szerint.
Szada:
Censust közösen fizetnek. – Bő legelők, szénahozamuk. – Allódium jó szántással (aratorés !: ekékkel), tehenekkel, juhokkal, ludakkal, tyúkokkal. Allódiális vetés, búzát, árpát, zabot vetnek, hozamuk köblökben. – Taktának öntése áradáskor tele van hallal.
Sesztel:
Censust nem fizetnek, kivéve, hogy karácsonykor 2 tyúkot adnak telkenként. – Puszta malomhely a Hernádon. – Puszta vám, a Hernád lerombolt hídja miatt elhagyott. – Kincstári kaszálók, szénahozamuk.
Hernádnémeti:
Puszta telkek is, névvel. – Malom a Hernádon 3 kőre, tizedért őröl, jövedelem 2/3-a a tokaji váré, egy a molnáré.
Bezzeg:
Kaszáló, szénahozama. – Erdők, részben tilalmasak. – Malom 3 kőre a Hernádon, jövedelme.
Tarján:
Halászóvizek, fogott hal fele a váré, fele a halászoké. – Jog szerint nem tartoznak ajándékkal, de szoktak adni.
Kiniz:
Disznókból nem adnak tizedet, mert nincs erdejük. – Halászóvizek, fogott hal 2/3-a a halászoké, egy a váré, csíkok eladásából is egy harmad a váré. – Jó kaszáló, közepes szántók. – Erdő – Kaszáló, ahol a jobbágyok elegendő szénát kaszáltatnak maguknak.
Boszt:
Puszta nemesi telek, ahol senki sem lakik. – Szántók, kaszálók bőven. – Halászvizek – A helység lakatlan.
Rakomaz:
Szőlőhegy, csak tizedet adnak utána, jövedelme. – Halastó – Bő kaszálók.
Dob:
Halastó, halászóvizek.
Nánás:
Allódium, buzát, árpát vetnek, mielőtt borsót is. – Kaszálók.
Dorog:
Erdők nincsenek, kaszálók, rétek bőven, tartoznak szántani, vetni, aratni és a nánási allódiumba szállítani (nem írja, milyen földeket).
Varjas:
Erdők nincsenek, rétek, kaszálók bőségesen, a tokaji várhoz tartoznak, de maguknak is bőven kaszálhatnak. Szántani, vetni, aratni és a nánási allódiumba szállítani kötelesek a termést, és asztagokba rakni.
Prood:
Rétek, kaszálók, a várhoz tartoznak, de ha a szükség kívánja, maguknak is kaszálhatnak. Szántani, vetni, aratni, behordani kötelesek.
Hatház:
Makkos erdők. – Bő kaszálók, saját szükségletre is kaszálják.
Téglás:
Makkos erdők bőségesen. – Rétek, szántók elegendők.
Vámospércs:
Terményekből kilencedet adnak, jövedelme, tizedet terményekből, bárányokból, méhekből a váradi püspöknek. – Makkos erdő, sertéstizedből 2–4 disznó a jövedelem, fele a tokaji váré, fele a székelyhídi kastélyé. – Legelők bőségesen, szántók elég kevés és terméketlen. Szántani, vetni nem tartoznak, csak a tokaji várba égetett szenet hordani.
Szoboszló:
Disznókból nem adnak tizedet.
Miske:
Kilencedet nem adnak, tizedet terményekből és állatokból az egri püspöknek. – Gyümölcsöskert, a tokaji várhoz tartozik. – Erdők, kevés kaszáló, nem sok, közepes minőségű szántók. – Tartoznak szántani, vetni, aratni, és a nánási allódiumba hordani a termést.
Hugyai:
Jó kaszáló. – Gyümölcsöskert, ez is a tokaji várhoz tartozik.
Vid:
Szántók bőven. – Nagy kaszálók.
Megyaszó:
Várhoz tartozó kaszáló, szénahozama. Egyéb kaszálók, szántók bőven. – Szőlőhegy, kilenced jövedelme.
Maatz:
Puszta nemesi telek, évek óta senki sem lakja nem messze fekszik Debrecentől. – Szántók, nagy legelők bőven, kevés kaszáló, erdők nincsenek. Debreceniek használják, szántják, vetik, legeltetik, a tokaji várnak tartoznak érte évente szolgáltatással.
A 'b' példány kiegészítéseket fűz hozzá, bíró és esküdtek vallomása alapján, pl. büntetéseket ki kapja, megoszlása, az egyes helyeknek Tokajtól való távolsága, birtoktörténeti adatok.
Tokaji uradalom.
(Zemplén, Abaúj, Bihar, Szabolcs, Borsod, Hajdú m.): Thokay, oppidum, Tokay – Taczall, oppidum – Kereszthur, Bodrog, oppidum – Zombor, oppidum – Wamos Uyfalu – Szerencz, oppidum, Szerents – Bekecz, Bekeő – Zada, Szada – Gestel, Gesztely – Hernadnemethy – Bezzegh – Taryan, Tisza Tarján – Kyniz – Ladan – Bozt (Both?) – Rakomaz – Wyss – Nanas, oppidum – Dorogh, oppidum – Hathaaz – Prod – Percz – Zobozlo – Myske – Hugyay – Zegheghaz – Beken, Bekény – Wyd – Meggiazo, oppidum, Alsó; Felső – Matz – Ond – Dab – Varjas – Téglás

Search result navigation
Content provider