HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 001.

Date 1726. május 27.
J1767. augusztus 12J
Description

1767. augusztus 12
-i hitelesített latin másolat.

Text

„Conscriptio”, melyet a szempci harmincados, Simonyi András készített. Összeírás: vár és allódium, subditusok név szerint, postfundualia, úrbéres szolgáltatásaik.
Bajmocz:
Vár, fallal övezve a város felett, leírása. – Konyha, pékkemence. – Szobák, berendezésük. – Pincécske boltozattal, konyhakerti növények tárolására. – Pincék, nagyságuk. Hosszú boltozat, kertész különböző szép gyümölcsöket rak el itt télire, másikban várnagy (Hausmeister) őriz konyhára valókat. – Kettős börtön. – Mesterséges forrás a hegyekből vezetik csatornán, csappal van elzárva. – Kápolna, Kapisztrán János tiszteletére, leírása, felszereléssel elég jól el van látva. – Fonóház a nőknek, várnagyé kendert, vásznat, fonalat őriz itt. – Kocsiszín szekerekkel, 2 oldalt két boltozat, melyekben a kertész télen virágokat tart (melegház?). – Pékház. – Szántó-sáfárház, fegyvertár, paletaház. – Vár palánkkal is kerítve. – Vár előtt almáskert alma, körte, szilvafákkal, füvét az allódiális állatokkal kaszálják. – Nagy, 'L' alakú halastó pisztrángokkal. – Almáskert közepén vadászmester háza, alsó része kő, felső része fenyőfákból díszesen épített, fácánetetővel. Alatta veteményeskert. Az almáskertben sáfrányos, nagysága lépésekben. – Másik halastó, nádas, csukákkal. – Négy komlóskert, helyük. – Bognárház kőből, leírása, egyik helységben bognár, másikban zsidó lakik. – Zsinagóga. – Földesúri serfőző, leírása. – Városban házak, leírásuk. – Fürdők kőépületekkel a vendégek számára, akik fürdeni jönnek. – 3 malom a melegforrások felett. Gabonajövedelmük, molnárok disznót hizlalnak. – Földesúri téglaégető a városon kívül, téglás házával. – Vár mellett 2 allódium, épületeinek leírása, egyikben csak kőépületek, szekérszín, minden szükséges felszerelés, majorház, sajtszárító, tejőrző, tehénistállók, borjúistállók. Nagy csűr kőből, szekérállással, cséplőhellyel. – Istállón kívüli állatok, itatásuk mesterségesen történik, vízvezetékkel. – Másik major nagysága, leírása, marhaistálló, juhhodály. Majorosház, majoros tejet tárol. – Csűr kőből, szalmával fedve, 4 ajtóval, cséplőhellyel. – Vesszőkkel kerített almás és kert gyümölcsfákkal. – Allódiális szántók, befogadóképességük ősziből és tavasziból szapukban, 3 nyomásra. – Rétek, szénahozamuk. – Jobbágyok névvel, szántóik befogadóképessége, rétjeik: nincs. – Földesúri kőházak, melyekben zsidók laknak, azelőtt jobbágyok lakták. – Elhagyott telkek tartozékaik nélkül, névvel. – Censusjövedelem pénzben. – Minden lakos évi 3 napi munkával tartozik, malomjövedelem, molnárok mesterségükkel is szolgálnak, földesúri szőlőcskét megművelik. – Évi 6 vásár, idejük, hetivásárok minden szerdán vannak, jövedelmük a városé. – Kocsma Szent Mihálytól Györgyig a városé. – Mészárszék, mészáros pénzt és faggyút ad. – Rétek csekélyek, a szántók végén, szénahozamuk.
Dubnicza:
Nem fizetnek censust, csak árenda címén 14 ft.-ot a pálinkamérésért, azonkívül akinek igája van,a serfőző polentáját a malomhoz köteles szállítani. – Egy földesúri rét felét kaszálják, gyűjtik és hazaszállítják. – Mintegy 3 szapura való földet aratnak, földesúr csűrjeibe szállítják. Akinek nincs igája, kézi munkával tartozik szükség szerint.
Privigye:
Censusért és bormérésért fizetnek. – Városi serfőző kocsmával. – 2 malom, 2–2 kerékre, plebános, káplán és iskolamester kapnak jövedelméből búzát, hajdúk, bakterek, pásztorok kétszerest. A városnak van egy harmadik saját malma is. – Hegyek nagy kiterjedésben, nagyságuk, luc, tölgy, fenyő, tölgyfákkal, épület és tűzifára. – A város közepén kúria kőből, emeletes, boros és sörpincékkel. – Hozzátartozó szántók, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk. – Vám a városé, városiak mentek a fizetés alól. – Sóárendáért fizetnek. Mészárszék a városé, jövedelme, a plébános is kap belőle Alsó és Felsőlehotka tartoznak a városhoz, fizetnek, ezenkívül tartoznak a városnak igával és gyalog szolgálni. Lakosok viaszt adnak az uradalomnak. – Városi komlóskert. – Nemesek, mentesek minden alól.
Neczpal:
Földesúrnak Szent György és Mihálykor fizetnek censust, szekérfuvar váltságért fizetnek, karácsonykor konyhára valóért, sáfrányért, faggyúért, tiszttartónak fizetnek, zabot adnak. – Azelőtt soltészség volt, minden tartozéka a bajmósi allódiumhoz került. – Szántók, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk.
Nagycsausa:
Allódium csűrrel, szántókkal, rétekkel a falu alsó részén, szekérállással, – Malom 1 kerékre, gabonajövedelme, disznóhízlalás. – Szántók, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk. – Fűrészmalom, nyáron vize kiszárad. – Tilalmas földesúri erdő, tölgyes, makkoltatásra elegendő. Hegyeken luc és fenyőfák, épület és tűzifára, legeltetés csak földesúr és a falusiak számára. – Tilalmas folyó, kisebb halak és rákok vannak benne.
Bradecz:
Soltészság volt, tartozékait földesúr elfoglalta, most újra a soltész használja árendáért. – Lakosok hajdúknak is fizetnek.
Kiscsausa:
Földesúri malom, molnár munkával is szolgál, disznót hizlal.
Ohrenovecz:
Censust vízkeresztkor, Szent György és Mihálykor fizetnek. – Földesúri malom 1 kerékre. – Hegyekben deszka és zsindelyre elegendő fák, földesúr engedélyével tűzre is használják.
Brazan:
Hegyek lucfákkal, épületfára és zsindelyre.
Morovno:
Kis hegyi erdők épületfára és zsindelyre.
Jalovecz:
Lucsnai földek után negyedet adnak. – Lucerdők a hegyekben épületfára és zsindelyre.
Rostocsno:
Lucsnai földek után oszip helyett negyedet adnak. – Földesúri vám, vámos censust fizet. – Malom 2 kerékre, gabonajövedelme, hízó disznók. – Földesúri fűrészmalom. – Lucerdők deszkára, zsindelyre, tűzifára.
Hadlova:
Censuson kívül allódiális szántókat, réteket is tartoznak megmunkálni, fát a serfőzőhöz vágni és szállítani, ölek. – Allódium tartozékaikkal, istállókkal, fából, emeletes, régen soltész lakott benne. – Malmok lucfenyőből építve 1 kerékre, kettő után búza, harmadik után kétszeres jövedelem, hízók midenütt, a csekély őrölnivaló mellet molnárok mesterségükkel is szolgálnak. – Allódiális szántók, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk. – Azelőtt soltészság volt, ezt most az allódiumhoz csatolták.
Nedoser:
Malom földesúr szűrposztót, a falu posztót kap és pénzt.
Németpróna:
Domus communis, tized alól mentes. – A város privilégiuma, hogy az ország egész területén mentesek a vám fizetése alól. – Két lisztőrlő malom 2–2 kerékre, jövedelmük a városé. – Kórház, szegényeit a városiak táplálják. – Hegyek részben földesúriak, részben szabadok, városiaknak elegendők, lucfenyőkből állnak, deszkára, zsindelyre és épületfára, bükkfák is tűzre. – Csűr kőből 4 ajtóval, ideszállítják földesúr gabonáját a környező falvakból. – Magtár két emeletes.
Czach:
Malom 1 kerékre, földesúr gabonát és búzát kap, molnár dolgozik is.
Gajdel:
Földesúri malom 1 kerékre. – Fűrészmalom.
Tuzina:
Soltészi ház, negyede kőből, már romos. – Fenyőfából épített malom zsindellyel fedve. Másik malom, gabonajövedelme, hízó. Falusiak malma, rozsot jövedelmez. – Fűrészmalom. – Hegyeken lucfenyők deszkára, zsindelyre, épületfára. – Egykori soltészi földek, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk.
Poruba:
Földesúri malom 1 kerékre, búzajövedelme, hízó.
Kass:
Rétek, szénahozamuk. – Vendégfogadó kőből. – Földesúri mészárszék, faggyújövedelme. – Falusi malom 1 kerékre, molnár disznót hizlal és dolgozik.
Czigel:
Malom a falué, 1 kerékre, fűrészmalom is, földesúrnak pénzt fizet, molnár dolgozik, fűrészmalom deszkákat jövedelmez. – Hegyeken lucfenyők épületfára, deszkára, zsindelyre, tüzifára.
Lipnik:
Vadaskert.
Bajmóc váruradalma, fiskális.
(Nyitra m.): Bajmocz (oppidum) – Dubnicza – Privigye – Felső-Lehotka – Neczpal – Nagy Csausa – Hradecz – Kis Csausa – Chrerovecz – Jalovicz – Rasnocsno – Hadlova – Nedeser – Brazan – Nemeth Prona – Czach – Chrojnicza – Gajdel – Tuzina – Poruba – Koss – Czigel

Content provider