HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 020.

Date 1559. október 24.
Description

23 oldal, latin, egyszerű másolat. + Ugyanaz németül.

Text

Összeírás: I. Ferdinánd záloglevelébe foglalva: falvanként telkek száma és úrbéres szolgáltatás.
Inscriptio. Birtoktörténeti adatok, a birtoknak Serédi kezelésére bízása teljhatalommal.
Szentgyörgy:
Censust Szent Györgykor fizetnek, házanként – házak száma – fáért, vizafogóért fizetnek – bort szolgáltatnak. – Akinek lova van tartozik 1 napot szénát, 1 napot gabonát szállítani az allódiumba, vagy más kijelölt helyre; akinek nincs lova, kézi munkával szolgál, kaszálással, aratással és favágással 1–1 napot, ezen felül is tartoznak kaszálással, ha Serédi úrral úgy állapodnak meg, a vár körül is tartoznak szükséges munkával, hogy a vitatkozásokat elkerüljék, 40 napi munkát állapít meg.
Bazin:
Telkek (egész, fél, negyed). – Censust Szent Györgykor egy összegben fizetnek, Szent András körül szintén, facensusért, vizafogásért, kaszálásért szintén fizetnek, valamint őrök tartásáért. – Mindkét városnak szabad bíróválasztási joga van, esküdteket és magisztrátust választhatnak, ezt megerősíti, de vagy a prefectus vagy tiszt Serédi úr megbízásából jelen legyen a választásnál, úgy egyezzék meg a polgárokkal, hogy alkalmas, tisztességes és megfelelő embert válasszanak. – Rendelkezések öröklésre a polgároknál. – Vétel és eladásra rendelkezések ingó és ingatlan dolgokra. Ha szőlőt akarnak idegenek venni, az nem lesz mentes a hegyvám alól. – Tizedszedésre intézkedések. Ha idegenek adnak el bort, azok nem mentesek a vám fizetése alól, összege. – Borszolgáltatások.
Grinaw:
Jobbágyok. – Censust Szent György nap körül fizetnek. – Akinek lova van, 2 napot kaszál és hord, kettőt gyűjt, 1 napot fát szállít.
Grueb:
Jobbágyok mellett szabadosok is, zsellérek is. – Censust évente 4 terminusban fizetnek. – Robot telkenként 4 napi vetés és szénakaszálás, 1 nap gyűjtés és hordás, egy napi aratás, 6 kepét tartoznak aratni telkenként, zsellérek hármat. Minden telkes jobbágy karácsony körül 1 szekér fát tartozik beszállítani a várba.
Chatai:
Előbbi robot mellett a kicsépelt gabonát oda tartoznak szállítani, ahová parancsolják. – Hegyjogban helybeliek 4 pint bort adnak, idegenek e mellett 2 kappant és pénzt fizetnek.
Sáárff:
Elhagyott telkek is.
Wamosfalu:
Censust Szent György és Mihálykor fizetnek, Szent Márton körül a dunai malmok után lisztet adnak és pénzt, a tisztnek kappant. – Vám, minden terhes hajó fizet. – Munka szokás szerint, fogott vizákból heted a lakosoké.
Királfalva:
Census mellett karácsonykor telkenként kappant és két kalácsot adnak; húsvétkor közösen 1 borjút és 1 sajtot, telkenként tojásokat. – 3 malom vagy malomhely után Szent Márton körül pénzt és ludat adnak. – Jobbágyok telkenként 6 napot aratnak, kettőt kaszálnak és gyűjtenek, annyit hordanak, amennyi szükséges.
Miserd:
Jobbágyok és zsellérek mellett 2 új exempt épület. – Szolgáltatások fentieken kívül, hogy 1 nap búzát, 1 nap zabot aratnak. Fát a beechi allódiumhoz tartoznak szállítani. Búzát, 4 kepét, zabot kettőt tartoznak learatni fentieken kívül.
Becke:
Allódium. – 3 exempt telek. Jobbágy censusba pénzt, 6 szapu búzát, ugyanannyi zabot ad, 4 napot szánt, 4 kepe búzát arat, 8 kepe zabot, 1 szekér búzát, 1 szekér zabot tartozik beszállítani.
Thyrling:
Hegyjogba pénzt és bort adnak, ha eladják saját borukat, fizetnek érte, hordónként, idegenek ha eladják dupla mennyiségű vörösbort adnak. Szőlőtisztításkor (tempore putationis) mindenki pénzt fizet.
Serédi Gáspár javai.
(Pozsony m.): Bazin – Szent Geörg – Grian – Grueb – Chatai – Sáárf – Alsozeli – Nyárád – Wamosfalu – Kyworhe – Felistát – Stáffwyfalu – Kyralfalva – Misserd – Tardos – Remethe – Chetertek – Fellendorff – Becske – Bruck – Zakapa – Iwany – Alteisgrueb

Search result navigation
Content provider