HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 018.

Date 1552
Description

14 oldal, latin, egyszerű másolat.

Text

„Inquisitio” Összeírás: tanúvallomások alapján úrbéres szolgáltatások.
Zelnicze:
Bíró és esküdtek hit alatt vallják, hogy taxát fizettek, jövedelem gabonával, disznókkal, borméréssel. Királyi taxából egyesek 10, mások kevesebb forintot fizettek. – Más földesúrnak fizetett census összege. – Egyesek által fizetett összeg, kölcsön, vallomásuk szerint.
Tharnocz:
Munkára mindig kényszerítették őket. – Zálogba adott földek. – Birtoktörténeti adatok.
Bessenova:
Beszolgáltatott árpa, zab, hajdina, borsó keresztek.
Lykava vára és tartozékai.
(Szepes m.): Lykava – Zelnicze – Zakolcha – Bodogazzon – Tharnocz – Bobracz – Palfalva – Kysbabrocz – Thoplan – Rosomberk – Nemethlipcse – Ztankowen – Zmosso – Herbolthowa – Bwessenowa

Search result navigation
Content provider