HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 016.

Date 1682. szeptember 12.
Description

2 old. magyar, eredeti.

Text

„Inventarium”, melyet a vármegye officiálisai Lóczy János és Radovitz György készítettek. Összeírás: a vár fegyverei, a várban lévő bor, élelmiszer.
Conscriptio bonorum in Szadvar (Abaúj m.)
Az három pinczében átalyagh N-o 24. – Az eczetesházban bor között egy átalyagh, egy hordó ismét két átalyagban. – Sonkolyos méz 2 hordóban. – Köpűs méz az váron kívül 67. – A sáfárházban kősó 67. – A palota paggyán lencse 3 köböl. – Borsó 1 köböl. – Kendermag régi, 6 köböl. – A palota paggyán vagyon búza 120 köböl. – A keresi bástyán vagyon rozs 60 köböl. – Ugyanott búza vagyon 16 köböl. – Lisztesház paggyán vagyon tönköly 36 köböl. – Árpa vagyon 6 köböl. – Tavalyi dió vagyon 8 köböl. – Nyári ház alatt való szuszékban vagyon liszt 32 köböl. – Zab vagyon 23 köböl. – Egy ládában vagyon papi öltözet pecsét alatt. – Kender kitta vagyon 160. – A Palotában vagyon 4 db. olasz kárpit. – Lövőszerszámok: A Cantor bástyán 1 öregh Taraczk, melynek neve Fridrik Kisterencsik. – Ugyanazon bástyán egy kisebb réztaraczk; írva vagyon rajta: Ladislaus Csáky. – item 1 seregbontó. – A Kerek-bástyán egy öregh réztaraczk, melyen vagyon írva: domini Francisci Bebek. – A Német-bástyán egy öreg réztaraczk, melynek neve: Franciscus Bebek de Pelsewcz. – Ugyanazon bástyán más, kisebb réztaraczk. – A kapu felett való bástyán egy középszerű réztaraczk, melyre vagyon írva: Ladislaus de Csák. – Seregbontó 3 – Puskapor vagyon 1 hordóval – Item átalyagban 9 – Ezenkívül is vagyon 4 tonnával – Vagyon ólomgolyóbis 3 ládácskával. – Ugyanitt 11 rúd vas. – Két pár öreg rézdob.
Thököly Imre által foglalt javak.

Content provider